Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2012 Květen


Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 30.5.2012


Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Dolníčka a p. Jiřího Dvořáka, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 172 m2,
 • záměr prodeje p.č. 474/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 59 m2,
 • přecenění pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova na reálnou hodnotu,
 • přecenění pozemku p.č. 474/3 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova na reálnou hodnotu,
 • Závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2011,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice za rok 2011,
 • výsledek hospodaření obce Štěpánovice.
 • prodat budovu č.p. 23 obč. vyb., pozemky p.č. 62/1, p.č. 62/2, p.č. 62/3, 62/4, včetně všech součástí a přísl. v k.ú. Štěpánovice u Tišnova rodině ………..,……………………. s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující vč. daně z převodu nemovitosti.
 • záměr prodeje pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 40 m2,
 • přecenění pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Štěpánoviceu Tišnova na reálnou hodnotu,
 • „Územní studii - lokalita bydlení Sedlíšky ve Štěpánovicích“,
 • rozpočtové opatření č. 3,
 • územní působnost místního partnerství MAS "Prstýnek brněnska" na k.ú. Štěpánovice u Tišnova,
 • proplacení výdajů spojených s upořádáním „Dne dětí“ ve výši asi 15 000,- Kč.
 • TJ Štěpánovice prominutí popl. ze vstupného.
 • OZV o čistotě, veřejném pořádku a ochraně životního prostředí

 

Zastupitelstvo souhlasí:

 • s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2011, a to bez výhrad.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu usnesení.

· informace o investiční činnosti.

· Závěrečný účet Mikroregionu Porta za rok 2011 vč. Zprávy výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a zápis z jednání SR MP dne 16.5.2012.

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

 

…………………………                                                      ………………………….

Jiří Dolníček                                                             Jiří Dvořák