Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2012 Duben


Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.4.2012

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Tomáše Kubína, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • záměr prodeje budovy staré MŠ č. 23 a přilehlých pozemků p.č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4 a jeho vyvěšení v době od 30.4.2012 do 29.5.2012.
 • pokračovat v plánovaných stavebních úpravách v obecním domě č.p. 13 při dodržení jednotkových cen dle nabídky firmy Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. Předklášteří.
 • firmu Erik Oplt, Štěpánovice, aby provedla úpravy na přístřešku na dvorku MŠ.
 • jedno kriterium při hodnocení nevýhodnější nabídky a to nejnižší nabídkovou cenu /vč. DPH/ na stavbu „prodloužení kanalizace a vodovodu v lokalitě stará silnice“.
 • na základě vyhodnocení firmu Mertastav s.r.o. Předkláštěří k provedení „prodloužení kanalizace a vodovodu v lokalitě stará silnice“.
 • financování stavby „prodloužení kanalizace a vodovodu v lokalitě stará silnice“
 • tak, jak navrhovali vlastníci nemovitostí tj. . …………………. (Kč 86 154,-), ……………… 2/6 (57 436,-) a ……………….. 1/6 ( Kč 28 718,-) formou finančního příspěvku.
 • rozpočtové opatření č. 2.
 • ceník pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 27.4.2012.

 

Zastupitelstvo nesouhlasí:

· se směnou nemovitého majetku obce č.p. 23 obč. vyb., p.č. 62/1, p.č. 62/2, p.č. 62/3, p.č. 62/4, včetně všech součástí a přísl. v k.ú. Štěpánovice u Tišnova, za nemovitosti č.p. 39 obj. bydlení, p.č. 126 a p.č. 127 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova s doplatkem

Kč 137 000,-.

· s nabídkou p. …………….. a p. …………….. na odkoupení jejich nemovitostí

č.p. 39 obj. bydlení, p.č. 126 a p.č. 127 v k.ú. Štěpánovice u Tišnov za kupní cenu 1.300.000,--Kč,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 • odhad ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku u nemovitosti č. p. 23 a pozemků p.č. 62/1, 62/3, 62/4 a 62/2 ve vlastnictví obce Štěpánovice.
 • odhad ceny v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku u nemovitosti č. p. 39 a pozemků p.č.126 a 127 ve vlastnictví p. ……………. a p. ………………...
 • Územní studii - lokalita Sedlíšky ve Štěpánovicích
 • rozhodnutí JMK.
 • hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2012.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:


 • starostku k jednání s firmou Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o, Předklášteří a následně k podpisu SOD na 2. etapu stavebních prací v obecním domě.
 • Jiřího Dvořáka řízením a dohledem – stavební úpravy v obecním domě.
 • k podpisu SOD s firmou Mertastav s.r.o. Předklášteří.
 • k podpisu Smluv o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu IS v lokalitě „pod skálou“.

 

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

 

…………………………                           ………………………….

Jiří Kopřiva                                   Ing. Tomáš Kubín