Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2012 Březen


Výpis usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.3.2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • ověřovateli zápisu p. Erika Oplta a p., p. Martinu Běličovou,
 • program zasedání,
 • rozpočet obce Štěpánovice na rok 2012,
 • poskytnutí finančního příspěvku MŠ Štěpánovice na rok 2012 ve výši
 • Kč 268 000,-, rozpočtový výhled na roky 2013-2015,
 • předložené zadávací podmínky pro nabídkové řízení pro stavbu „prodloužení kanalizace a vodovodu v lokalitě „pod skálou“. Termín pro přijetí nabídek je do 13.4.2012 do 12 hod.Termín realizace akce je červen 2012. Investor je obec Štěpánovice,
 • zaslat zadávací podmínky a podklady firmě: Mertastav s.r.o, Předklášteří, VAS, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 156, Brno a Zdeněk Macháček, Krásného 59, Brno (MMGPlast).
 • firmu Van Gansewinkel, a. s. na svoz bioodpadu v obci Štěpánovice v roce 2012,
 • Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství firma Van Gansewinkel a.s. a obec Štěpánovice (změna v počtu obyvatel k 1.1.2012).
 • rozpočtové opatření č. 1,
 • nákup „Párty stanu“ Premium 6x12 m (bílý),
 • Darovací smlouvu na navrtávací pas u RD č. 80,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • Souhlasné závazné stanovisko JMK ke schválení lesního hospodářského plánu zpracovaného pro lesní hospodářský celek „Obecní lesy Štěpánovice“ na období let 2012-2021,
 • Zápis z jednání MP ze dne 15.2.2012, Zápis z jednání MP ze dne 7.3.2012 a Zápis z jednání VH MP ze dne 7.3.2012.

 

 

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

 

………………………… ………………………….

Erik Oplt Martina Běličová