Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

2011 říjen


Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 26.10.2011 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání zastupitelstva obce p. Dvořáka a
 • p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • Smlouvu č. 010117/11/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „výstavbu cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“ (2. etapa) – výše dotace je
 •  
 • Kč 1 800 000,-,
 • nabídku firmy Gromathic s.r.o. Kuřim na dodávku vchodových dveří s nadsvětlíkem a 2 sklepních oken,
 • rozpočtové opatření č. 8,
 • Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství – van Gansewinkel,
 • krátkodobý pronájem (nepravidelný) místnosti v budově č. 23 za dohodnutou jednorázovou cenu Kč 500,-,
 • prodej traktoru Zetor 4011,
 • cenovou nabídku na aktualizaci systému MISYS,
 • Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni mezi Obcí Štěpánovice a E.ON Distribuce, a.s. (obnova NNv + DPNN – stavba Válek),
 • Smlouvu o poskytnutí příspěvku SDH na rok 2011 ve výši Kč 40 000,-,
 • radar v „horních“ Štěpánovicích odkoupit,
 • zaslat o.s. BEZ SAMETU odpověď, která je přílohou zápisu.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • zprávu o plnění rozpočtu,
 • vyjádření k funkčnosti dětského hřiště od ředitelky MŠ,
 • zápis o kontrole dětského hřiště v obci Štěpánovice od Mgr. Jiřího Řeřuchy – odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly projektu - Zpřístupnění on – line katalogu knihovny ve Štěpánovicích,
 • provedení kontroly na vědomí odtoku melioračních vod přes pozemky zvané „močidla“,
 • provedení kontroly průtoku náhonu v prostoru RD manž. Hladkých,
 • zápis z jednání SR MP ze dne 10.10.2011,
 • zápis z kontroly dne 25.10.2011 ve Štěpánovicích č. 152,
 • žádost ke stavebnímu řízení ze dne 7.10.2011,
 • vyjádření předsedy o.s. Naša dědina.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k projednání výše příspěvku na opravu hřbitova v Předklášteří se starostou Předklášteří,

· k jednání o výši případného příspěvku Oblastní charitě Tišnov.

Zastupitelstvo obce ukládá:

 • zaslat předepsané tiskopisy na kácení stromů Marii a Věroslavě Kovářové.……………………………. ………………… ……………………

Mgr. Miluše Pulkrábková Ověřovatelé: Jiří Dvořák Martina Běličová

Starostka obce