Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2011 prosinec


Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 14.12.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:


 • ověřovateli zápisu p. Jiřího Kopřivu a p. Tomáše Kubína, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • prodej traktoru ZETOR 4011 za Kč 46 000,- p. …………………, Štěpánovice,
 • poskytnutí finanční podpory ve výši Kč 2 000- Oblastní charitě Tišnov,
 • nechat zpracovat architektem návrh vnitřního vybavení obecní knihovny a společenské místnosti,
 • zadat projekční firmě stavbu přístřešku v obecním domě,
 • provozní řád „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
 • rozpočtové opatření č. 9 a č. 10,
 • rozpočtové provizorium na rok 2012,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 122/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 65 m2 za Kč 80,- za 1 m2,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2011 – na odbornou přípravu ve výši
 • Kč 1 390,-,
 • Darovací smlouvy na kanalizační přípojku a na navrtávací pas u RD 169,
 • poplatek za komunální odpad na rok 2012 ve stejné výši jako v roce 2011 tj. Kč 400,-/občan/rok.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení,
 • zápis z kontroly hřiště dne 27.10.2011 ing. Luďkem Simonidesem, Brno,
 • zprávu o investiční činnosti,
 • zprávu o hospodaření v obecním lese,
 • Zprávu z kontroly na VZP Brno-venkov,
 • Zápis z jednání MP ze dne 14.11.2011, rozpočtový výhled MP na rok 2013 – 2014, rozpočtové provizorium MP na 2012, rozpočtové opatření č.4 a Zprávu o hospodaření MP.

Zastupitelstvo obce pověřuje.

· p. Dolníčka k zajišťování údržby, oprav, předepsaných revizí a vedení veškeré dokumentace týkající se provozu dětského hřiště,

· starostku k podpisu kupní smlouvy - prodej traktoru.

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

………………………… ………………………….

Jiří Kopřiva Ing. Tomáš Kubín