Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

2011 Leden

Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 26.1.2011 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:

 • za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce p. Kopřivu a

p. Dvořáka,

 • program zasedání,
 • provedení inventarizace majetku obce a zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace obce ke dni 31.12.2010,
 • objednávku na provedení opravy projektové dokumentace dle podmínek SFDI – Ing. Adolf Jebavý – cenová nabídka 34 320,- Kč s DPH,
 • pokyn k přeúčtování majetku,
 • Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 4/002/05 mezi VOV, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Brno,
 • Dodatek č. 5 ke smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění OV – Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno,
 • Smlouvu o dílo – firma LESPROJEKT Brno, a.s. na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek „Obecní lesy Štěpánovice“,
 • Směrnici č.4 – vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady – platnost od 1.1.2011,
 • Dodatek ke smlouvě o zápůjčce modulu infrom. systému MUNIS eDok - Elektronické dokumenty se Společností TRIADA spol. s.r.o. Praha,
 • čerpání rezervního fondu MŠ Štěpánovice a hospodaření za rok 2010 MŠ Štěpánovice,
 • proplacení výdajů spojených s pořádáním karnevalu ve výši Kč 2 000,- pro MŠ Štěpánovice a zakoupení věcného daru do výše Kč 1 000,- do tomboly na plese ZŠ Předklášteří,
 • složení povodňové komise ve Štěpánovicích.

Zastupitelstvo neschvaluje:

· odprodej části pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Štěpánovice.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

· Záznam z jednání k akci Štěpánovice – PPO ze dne 15.12.2010,

· Zprávu o investiční činnosti,

· informace kulturní komise,

· zápis VH MP ze dne 29.11.2010 a zápis z VH DSO Tišnovsko ze dne 1.12.2010.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k vyřizování převodu majetku od JMK – pozemky pod chodníkem v dol. Štěpánovicích.

…………………………….

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé: Jiří Kopřiva Jiří Dvořák