Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2011 Duben


Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.4.2011 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce p. Dvořáka a
 • p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • aby p. Opltovi byla v souladu s § 72 zákona o obcích a dle nařízení vlády č. nařízení vlády č. 375 /2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., byla vyplácena měsíční odměna dle přílohy tohoto zápisu, a to ode dne 1.5.2011.
 • Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - budova občanské vybavenosti Štěpánovice č. 23 - mezi Obcí Štěpánovice a DDM Tišnov, Riegrova 312
 • prodej části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Štěpánovice /za pozemkem p.č. 505 a 507/ p. Zámečníkovi, Štěpánovice č. 72 schvaluje za Kč 40,- / 1 m2 s podmínkou, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem a daň z převodu nemovitostí.
 • Smlouvu o právu provést odstranění stavby na cizím pozemku mezi Obcí Štěpánovice a Ing. Vohradským.
 • Mandátní smlouvu č.11662011 související s výkonem zadavatelských činností na akci „Cyklostezka Tišnov – Štěpánovice“ mezi obcí Štěpánovice a firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno.
 • Smlouvu č. ŠT2/2011 o poskytování služeb a vedení agendy v oboru požární ochrany a služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi obcí Štěpánovice a Mgr. Jiřím Řeřuchou, Mokrá – předmětem plnění je zajišťování úkolů BOZP podle příslušných zákonů.
 • rozpočtové opatření č. 2.
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Štěpánovice a JMP Net, s.r.o - provedení stavby plynárenského zařízení na p.č. 726/3 v k.ú. Štěpánovice.
 • Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Štěpánovice a firmou Mertastav, Předklášteří k provedení stavby prodloužení NTL plynovodu, tlak. kanalizace, vodovodu a rozvodu NN na p.č. 726/3 v k.ú. Štěpánovice k p.č. 721 v k.ú. Štěpánovice
 • předložený návrh stavebních úprav obecního domu č. 13.
 • záměr pronajmout pozemek p.č. 845/1 v k.ú. Štěpánovice.
 • záměr výpůjčky nemovitosti části pozemku p.č. 1338 v k.ú. Štěpánovice za účelem provozování základního rozvoje tělesné výchovy.
 • záměr pronajmout 2 místnosti, garáž a příslušenství v budově Obecního úřaduve Štěpánovicích za účelem provozování činnosti sdružení SDH za Kč 5 000,-/ 1 rok.
 • poskytnutí příspěvku MP ve výši Kč 1 000,-.Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 • rezignaci p. Stanislava Helana na mandát člena zastupitelstva obce Štěpánovice ze dne 19.4.2011.
 • složení slibu p. Oplta.
 • zprávu o činnosti TJ Štěpánovice.
 • jednací řád kontrolního výboru.
 • zápis z jednání MP ze dne 11.4.2011.
 • Zápis kontrolního výboru o vykonané kontrole - udržování pořádku na veřejných prostranstvích - ze dne 12.4.2011.Zastupitelstvo osvědčuje:

 

· že dne 20.4.2011 se stal členem zastupitelstva pan Erik Oplt (1. náhradník strany ODS).

Zastupitelstvo obce volí:

· členem kontrolního výboru pana Erika Oplta.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 

· záměr prodeje části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Štěpánovice.
 

……………………………. ………………… ……………………

Mgr. Miluše Pulkrábková Ověřovatelé: Jiří Dvořák Martina Běličová

Starostka obce