Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2011 červen


Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.6.2011 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka a
 • p. Kopřivu, zapisovatelkou p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • záměr výpůjčky nemovitosti části pozemku p.č. 1337 v k.ú. Štěpánovice za účelem provozování základního rozvoje tělesné výchovy,
 • jednací řád kontrolního výboru,
 • rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“ firmu Skanska a.s.,
 • Smlouvu o dílo mezi obcí Štěpánovice a firmou Skanska a.s.,
 • podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu OKH JMK ve výši Kč 1.8 mil. na stavbu „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
 • podání žádosti o mimořádnou finanční podporu z rozpočtu města Tišnova ve výši Kč 1,5 mil. na stavbu „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
 • přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 150 000,- na úpravu obecního domu č. 13,
 • Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova JMK na úpravu obecního domu č. 13,
 • rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.,
 • přijetí finančního daru Kč 2 000,- od firmy van Gansewinkel, a.s. na akci „Dětský den“,
 • Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL s.r.o.,
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Štěpánovice a E.ON Distribuce, a.s.. – provedení stavby kabelové vedení NN na p.č. 168/2 v k.ú. Štěpánovice,
 • Smlouvu o provádění lesnických činností a prodeji dříví – DŘEVO – MÁLEK s.r.o., Protivanov,
 • zvýšení nájmu kanalizačních jímek za osobu a rok na Kč 840,-, a to od 1.12.2011,
 • Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 845/1 v k.ú. Štěpánovice,
 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem provozování činnosti sdružení SDH za Kč 5 000,-/ 1 rok,
 • SDH prominutí popl. ze vstupného,
 • podání žádosti o finanční podporu „Podpora pro-rodinné politiky na úrovni obcí“ z JMK,
 • Smlouvu o vystoupení skupiny FLERET.Zastupitelstvo bere na vědomí:
 

 • zprávu o činnosti SDH,
 • zprávu finančního výboru,
 • sdělení ze SFDI – SFDI neposkytne příspěvek na stavbu „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
 • „Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě“ ze dne 14.6.2011 – kontrola čerpání dotace z JMK na stavbu cyklostezky,
 • informace o plnění rozpočtu obce,
 • zápis z jednání SR MP ze dne 9.5.2011, 13.6.2011 a z VH MP ze dne 9.5.2011,
 • Závěrečný účet MP za rok 2010 a Zprávu o hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2010,
 • Zprávu o činnosti MŠ,
 • Zprávu o hospodaření MŠ Štěpánovice k 31.3.2011.

 

Zastupitelstvo obce ruší:

 

· záměr výpůjčky nemovitosti části pozemku p.č. 1338 v k.ú. Štěpánovice za účelem provozování základního rozvoje tělesné výchovy.
 


……………………………. ………………… ……………………

Mgr. Miluše Pulkrábková Ověřovatelé: Jiří Dolníček Jiří Kopřiva

Starostka obce