Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

2011 březen


Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 30.3.2011 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka a
 • p. Helana,
 • program zasedání,
 • jako provozovatele na hospodaření a na odborný dohled v obecním lese firmu DŘEVO – MÁLEK, s.r.o, Protivanov 375
 • výdaje spojené s konáním kulturních akcí,

 

· rozpočet obce Štěpánovice na rok 2011,

· příspěvek MŠ Štěpánovice na provoz ve výši Kč 224 000,-,

· rozpočtové opatření č.1,

 

 • rozpočtový výhled na roky 2012-2015,
 • závěrečný účet obce Štěpánovice za rok 2010,
 • hospodaření MŠ Štěpánovice za rok 2010,
 • výsledek hospodaření obce Štěpánovice,
 • podání žádosti o dotaci na SFDI,
 • podání „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PRV JMK“ – DT 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – Úprava obecního domu č. 13,
 • firmu Milan Schiller – stolařství – výroba nábytku, Kvapilova 1531, Tišnov na zhotovení kuch. linky v budoucí knihovně,
 • výměnu kuch. linky a vestavěné skříně v MŠ,
 • náklady na opravu dešťové kanalizace „za mostem“,
 • krátkodobý pronájem místnosti v býv. MŠ OS Naša dědina bez poplatku,
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-Obec Štěpánovice a manželé Netrefovi,
 • záměr prodeje části pozemku p.č. 524/ 1v k.ú. Štěpánovice za pozemkem p.č. 507 a 505,
 • záměr výpůjčky nebytových prostor v budově č. 23 na provozování kroužku korálkování,
 • podání žádosti o dotaci DSO MP Porta na „Zvýšení kultury prostředí v obcích MP,.
 • podání žádosti o dotaci – Dotační program JMK „Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimoř. událostí jednotek SDH měst a obcí JMK „ a to na pořízení zásahové a pracovní výstroje a výzbroje.

 

           Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

· zprávu kulturní komise,

· zprávu o investiční činnosti,

· informace o provedené kontrole z KHS JMK a o přezkumu hospodaření,

· zápis VH DSO MP ze dne 21.2.2011 a zápis z SR DSO MP ze dne 14.2.2011 a 14.3.2011.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí:

 

· s celoročním hospodařením obce Štěpánovice za rok 2010, a to bez výhrad,

· s přijetím Dodatku č.1 Novely stanov DSO Mikroregionu Porta.

 

……………………………. ………………… ……………………

Mgr. Miluše Pulkrábková Ověřovatelé: Jiří Dolníček Stanislav Helan Starostka obce