Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Srpnové zasedání obecního zastupitelstva


Výpis usnesení z 41. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 16.9.2010 v 19,00 hod

 

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 41. zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka a p. Kopřivu,
 • program zasedání,
 • podání žádosti o finanční podporu z JMK na Cyklostezku Tišnov-Štěpánovice ve výši Kč 1 550 000,-,
 • prohlášení o zajištění vlastních prostředků,
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi manž. Netrefovými, Štěpánovice 121 a Obcí Štěpánovice,
 • Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu p.č. 726/3, 727/1,727/9,727/10,727/11 v k.ú. Štěpánovice mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Štěpánovice,
 • prodat část pozemku p.č. 524/1v k.ú. Štěpánovice za Kč 40,-/1 m2, s tím že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující tj. p. Janíčková. Kupní smlouvu vypracuje p. Dolníček,
 • Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu p.č. 197 v k.ú. Štěpánovice mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Štěpánovice,
 • rozpočtové opatření č. 5 a č. 6,
 • Smlouvu o právu provést stavbu – II/387 Štěpánovice mezi Obcí Štěpánovice a SÚS JMK,
 • zhotovení skříní do knihovny a has. zbrojnice,
 • navýšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ Štěpánovice o Kč 24 000,-,
 • čerpání peněz z rezervního fondu MŠ ve výši Kč 8 000,-,
 • provedení rozpočtové změny v rozpočtu MŠ,
 • úhradu nákladů spojených s výukou anglického jazyka v MŠ.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

· zprávu o investiční činnosti,

· informace k lesnímu klubu,

· informace k řešení bioodpadu,

· stanovisko JMK k přeložce silnice,

· sdělení SŽDC k PPO,

· zápis z VH MP ze dne 28.7.2010.

 

Zastupitelstvo ukládá:

· zpracovat podklady pro případnou nájemní smlouvu s lesním klubem.

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček

Jiří Kopřiva