Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2010 prosinec


Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 22.12.2010 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:


  • za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka p. Běličovou,
  • program 3. veřejného zasedání ZO,
  • rozpočtové provizorium na rok 2011,
  • přijetí finančních prostředků - dotace na pořízení požárního automobilu,
  • přijetí finančních prostředků - dotace na realizaci „Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice“,
  • plán zasedání ZO na rok 2011,
  • rozpočtové opatření č.8,
  • Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo – firma Van Gansewinkel Modřice a.s.,
  • aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a dle nařízení vlády č. 375/2010 ze dne17.12.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., byla vyplácena měsíční odměna dle přílohy tohoto zápisu, a to ode dne 1.1.2011,
  • Dodatek č. 6 ke smlouvě o dodávce vody – firma Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

 

· objednávku odstranění dřevin z břehového porostu dle specifikace uvedené ve výkazu výměr u firmy Povodí Moravy s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem ze dne 7.12.2010.

Zastupitelstvo obce se usneslo:

· vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

· vydat Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010, o místním poplatku ze psů.

 

Zastupitelstvo obce na vědomí:

 

· odstoupení od pronájmu budovy staré MŠ OS Naša dědina - pořádán

silvestrovské veselice,

· zápis SRMP ze dne 15.12.2010,

· zprávu o investiční činnosti.

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé: Jiří Dolníček Martina Běličová