Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2010 listopad


Výpis usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 24.11.2010 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:

 

 • za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce p. Kopřivu a p. Dvořáka, zapisovatelku p. Běličovou,
 • program 2. veřejného zasedání ZO,
 • přijetí účelové dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč 100 000,- na pořízení požárního automobilu,
 • rozdělit realizaci stavby Cyklostezky Štěpánovice – Tišnov na dvě etapy,
 • provést dvě výběrová řízení na každou etapu zvlášť,
 • zadání zpracování finančního odhadu na bourací práce na hospodářské objekty „U Buchtů“ s možností využití materiálu pro stavbu cyklostezky a dále studie na samostatný finančně dostupný kulturně-sportovní areál,
 • příkaz starostky k provedení inventarizace a složení inventarizační komise,
 • rozpočtové opatření č. 7,
 • pronájem budovy staré MŠ OS Naša dědina - pořádání silvestrovské veselice,
 • prominutí placení nájemného za využití budovy staré MŠ OS Naša dědina 27.11.2010 na pořádání adventní dílny,
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON –přípojka NN+DPNN p. Válek,
 • rozpočtové změny v rozpočtu MŠ Štěpánovice
 • Kupní smlouvu mezi Obcí Štěpánovice a p. Janíčkovou, Pardubice,
 • zástupcem Obce Štěpánovice v DSO Tišnovsko a DSOMP starostku obce p. Pulkrábkovou,
 • zakoupení knih pro oceněné žáky ZŠ Předklášteří.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

· pronájem budovy staré MŠ k provozování Dětského lesního klubu.
 

Zastupitelstvo obce na vědomí:

· zprávu o investiční činnosti,

· možnost jednání o spolupráci s OS Naša dědina,

· informace z DSO TIšnovsko a DSOMP a zápisy ze dne 11.10.2010, 8.11.2010 a 12.11. a 13.11.2010 z jednání rady MP,

· informace k činnosti kulturní komise,

· informace k 30.9.2010 o hospodaření MŠ Štěpánovice.

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé: Jiří Dvořák Jiří Kopřiva