Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Lednové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 36. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 3.2.2010 v 19,00 hod

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 • za ověřovatele zápisu o průběhu 36. zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka a p. Dvořáka,
 • program zasedání,
 • provedení inventarizace majetku obce a zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace obce ke dni 31.12.2009,
 • plán činnosti kulturní komise.
 • plán prací v obec. lesích na rok 2010,
 • podání „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu PRV JMK“ –DT 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti – opravy v MŠ,
 • podání žádosti o dotaci – Dotační program JMK „Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimoř. událostí jednotek SDH měst a obcí JMK „ a to na nákup požárního automobilu a motorové pily.
 • proplacení výdajů ve výši 2500,-Kč - karneval 21.2.2010,
 • Dodatek ke smlouvě č. 4. – VAS a.s.,
 • převod nevyčepraných fin. prostředků ve výši Kč 8 800,- do rezervního fondu Mateřské školy Štěpánovice, PO
 • aktualizaci Směrnice č. 4 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady pro rok 2010,
 • Kupní smlouvu – Obec Štěpánovice a Ing. Petr Brunecký na p.č.524/10 v k.ú. Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

· zprávu o investiční činnosti.

 

Zastupitelstvo ukládá:

· splnit úkoly.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu:

· Dodatku č. 4 ke smlouvě – VAS a.s.,

· kupní smlouvu – Obec Štěpánovice a Ing. Petr Brunecký.

 


 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček

Jiří Dvořák