Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Červencové zasedání obecního zastupitelstva


Výpis usnesení z 40. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.7.2010 v 19,00 hod

 

Zastupitelstvo schvaluje:


 • za ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání zastupitelstva obce p. Helana a p. Kopřivu,
 • program zasedání,
 • nákup hraček mobiliáře do MŠ v hodnotě cca Kč 30 000,-,
 • firmu Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o., Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří na provedení malby fasády OÚ,
 • firmu PRAMOS, a.s. Brněnská 577, 691 76 Šitbořice na výměnu oken v knihovně, v hasičce a chodbě OÚ,
 • firmu Pavel Kuběja – EMPEMONT, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí na montáž bezdrátového rozhlasu,
 • firmu Ladislav Hillebrand, 679 23 Lomnice u Tišnova 250 na instalaci vytápění v knihovně a požární zbrojnici.
 • rozpočtové opatření č. 4,
 • zvýšení podílu vlastních zdrojů na pokrytí nákupu pož. automobilu pro SDH a podání žádosti o přehodnocení stanoviska k přiznání dotace,
 • záměr prodeje části pozemku p. č. 524/1v k.ú. Štěpánovice za pozemkem p. Janíčkové, s tím že kupující uhradí veškeré náklady s prodejem a to za cenu Kč 40,- za 1 m2,.
 • nájemní smlouvu č. NR002/2010 s firmou EMPESORT s.r.o, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašké Meziříčí,
   

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· starostku k podpisu smluv o dílo,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· zprávu o investiční činnosti,

· zprávu SDH,

· Zprávu o hospodaření DSO Tišnovsko za rok 2009,

· Závěrečný účet za rok 2009 Mikroregionu Porta,

· Závěrečný účet Energetického sdružení obcí jižní Moravy za rok 2009,

· konání hudební produkce - p. B. Matoušek.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje p. Ing. Bruneckému dlouhodobý pronájem uličky.

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

 

Jiří Kopřiva Stanislav Helan