Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Zápis z červnového zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 30.6.2010 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:

  • za ověřovatele zápisu o průběhu 39 zasedání zastupitelstva obce p. Kubína a p. Dolníčka,
  • program zasedání,
  • přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2010 v rámci Programu rozvoje venkova ve výši Kč 160 000,- na akci „Opravy objektu mateřské školy“,
  • počet členů zastupitelstva obce Štěpánovice na období 2010 – 2014 na 7,
  • rozpočtové opatření č. 2 a č..3,
  • příspěvek ve výši 10.000,-Kč na humanitární sbírku pro pomoc obcím postižených povodní.
  • darovací smlouvy na kanalizační přípojky a to od občanů:Ing. Ivan Mrhač, manželé Láskovi, Tomáš Koukal,
  • darovací smlouvy na navrtávací pasy u vodovodních přípojek a to od občanů:Ing. Ivan Mrhač, manželé Láskovi,
  • Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Štěpánovice a E.ON Distribuce, a.s. – venkovní vedení nízkého napětí – přípojka nn p. Filip,
  • SDH prominutí poplatku ze vstupného - taneční zábava 26.6.2010 a 30.7.2010.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k podpisu všech schválených smluv..

 

Zastupitelstvo rozhodlo, že přeložka silnice II/387 v Nových Štěpánovicích je pro obec a její budoucí rozvoj potřebná, a že bude i nadále v řešení návrhu územního plánu v rámci koncepce dopravy ponechána jako územní rezerva, a to za těchto podmínek.

- Silnice II/387 bude v textové části uvedena jako silnice „směrná“ určená Generelem dopravy JMK k realizaci po roce 2030,

- v textové části bude uvedeno, že stávající zástavba nebude existencí územní ochrany, respektive existencí územní rezervy omezována. Přípustné bude provádění údržby ve prospěch dobrého technického stavu objektů, podmíněně přípustné bude provádění drobných přístaveb případně rekonstrukce objektů, nepřípustná bude jakákoliv nová výstavba,

- v grafické části bude přeložka silnice II/387 vyznačena pouze „osově“ bez vyznačení nápojných bodů ve vazbě na stávající silniční a komunikační síť,

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

· zprávu o činnosti MŠ,

· plnění rozpočtu k 30.6.2010,

· zprávu o investiční činnosti.

 

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce