Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2009 září

Výpis usnesení z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 2.10.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:
· za ověřovatele zápisu o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce p. Dolníčka a p. Helana,
· program zasedání,
· směnnou smlouvu mezi obcí Štěpánovice a Mgr. Miluší Pulkrábkovou,
· OZV obce Štěpánovice č. 1/2009,
· Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Štěpánovice – MŠ,
· nájemní smlouvu /VS6398307209/ na dočasné užívání části pozemku p.č. 585 v k.ú. Štěpánovice se Správou železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1,
· rozpočtové opatření č. 6,
· Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb o odpadovém hospodářství – firma Van Gansewinkel, a.s. Modřice,
· přijetí dotace na hospodaření v lesích – na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši Kč 17 200,-,
· Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/07/2009 ze dne 9.7.2009 Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Předklášteří,
· Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07-2009 – Oldřich Merta – Mertastav, Předklášteří.
· vyřizování podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Cyklostezka Tišnov – Štěpánovice“ z ROP Jihovýchod (oblast podpory1.4.) - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu.

Zastupitelstvo obce se zavazuje:
· zajistit potřebné zdroje pro předfinancování a kofinancování projektu „Cyklostezka Tišnov – Štěpánovice“.

Zastupitelstvo obce souhlasí:
· s předložením projektu „Cyklostezka Tišnov – Štěpánovice“ dle platné dokumentace.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu:
· Nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku p.č. 585 v k.ú. Štěpánovice se Správou železniční dopravní cesty, s.o.,
· k podpisu směnné smlouvy,
· starostku obce k vyjednávání o cenách a podmínkách výkupu pozemků, které bude obec potřebovat na realizaci protipovodňových opatření,
· k podpisu Dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb o odpadovém hospodářství,
· k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/07/2009 ze dne 9.7.2009 Vítězslav Maloň,
· k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07-2009 – Oldřich Merta – Mertastav.

Mgr. Miluše Pulkrábková
Starostka obce

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček

Stanislav Helan