Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

2009 listopad

Výpis usnesení z 34. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 25.11.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo schvaluje:

 • za ověřovatele zápisu o průběhu 34. zasedání zastupitelstva obce p. Dvořáka a p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • odkup pozemku p.č. 180/1 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 670 m 2 za Kč 6 699,- náklady spojené s převodem pozemku a daň z převodu nemovitosti hradí obec Štěpánovice,
 • odkup pozemku p.č. 180/2 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 449 m 2 zaKč 4 500,-, náklady spojené s převodem pozemku a daň z převodu nemovitosti hradí kupující obec Štěpánovice,
 • odkup pozemku p.č. 181 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova o výměře 223 m 2 zaKč 2 230,-, náklady spojené s převodem pozemku a daň z převodu nemovitosti hradí kupující,
 • odkup části pozemku p.č. 428 v k.ú. Štěpánovice u Tišnova za Kč 10,-/1 m 2, náklady spojené s převodem pozemku a daň z převodu nemovitosti hradí kupující,
 • záměr prodeje pozemku p.č. 427/5 v k.ú. Štěpánovice , s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a to za cenu Kč 40,-/1 m2,
 • rozpočtové opatření č. 7 a 8
 • příkaz starostky obce k inventarizaci majetku obce Štěpánovice k 31.12.2009.
 • darovací smlouvu s JMK pozemek p.č. 197 v k.ú. Štěpánovice o výměře 5 574 m2 /ostatní plocha – silnice/.
 • Smlouvy uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – realizace odvodněni Pod Sedlíšky
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – E.ON – přípojka nn Procházková
 • darovací smlouvu s fi Mertastav na Kč 10 000,-
 • Nařízení č.1/2009, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, v příloze k tomuto nařízení jsou stanoveny úseky, kde se zimní údržba nebude provádět.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k podpisu všech schválených smluv.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

· záměr prodeje části pozemku p.č 42, v k.ú. Štěpánovice panu Richardu Maškovi.

Zastupitelstvo souhlasí:

· s možností umístění zábrany proti nadměrnému smáčení RD č. 22 od projíždějících vozidel za splnění podmínek vycházejících za zákona o pozemních komunikacích.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

· zprávu o hospodaření v obec. lese.

· plnění rozpočtu.

· zprávu o investiční činnosti.

 

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dvořák

Martina Běličová