Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Lednové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 26.veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.1.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Běličovou,

· program zasedání,

· provedení inventarizace majetku obce a zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace obce ke dni 31.12.2008,

· plán činnosti kulturní komise,

· plán prací v obec. lesích na rok 2009

· podání žádosti o dotaci z PRV – dětské hřiště u hájenky,

· podání žádosti o dotaci na opravu děšťové kanalizace „za mostem“ až v roce 2010.

· podání žádosti o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům p.č. 189 o výměře 1574m2 a p.č. 197o výměře 5574m2 v k.ú. Štěpánovice,

· předložení řešení inženýrských sítí v lokalitě „stará silnice“ od vlastníků pozemků v této lokalitě,

· proplacení faktury Ing. Adolfu Jebavému ve výši Kč 182.070, - – za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,

· uzavření směnné smlouvy s p. Pulkrábkovou a uzavření kupních smluv v souvislosti se stavbou Cyklostezky Tišnov-Štěpánovice

· podání nabídky na koupi nemovitosti č. 14 v k.ú. Štěpánovice Kč 3.800 000,-,

· převod DDHM z majetku DSOMP do majetku Obce Štěpánovice,

· podle nařízení vlády č. 20/2009 odměny zastupitelům – účinnost od 1.2.2009

· zadání znaleckých posudků na obecní lípy a dub Dr. Kolaříkovi,

· aktualizaci směrnice č.4 –vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady,

· vypovědět nájemní smlouvu na pozemek p.Drábíkovi Mil., Štěpánovice 129.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

· záměr prodeje nemovitosti č. 23 v k.ú. Štěpánovice,

· odprodej pozemku p.č. 466/1 a 466/2 v k.ú. Štěpánovice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

· zprávu kontrolního výboru,

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit úkoly vyplývající ze zápisu MP.

 

Ve Štěpánovicích, dne 28.1.2009

Zapsala: M. Běličová

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dvořák, Martina Běličová