Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Květnové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 3.6.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dolníčka a p. Kopřivu,

· program zasedání,

· rozpočtové opatření č.2 – viz příloha,

· nabídku firmy Korekt s.r.o. Brno na vysprávku výtluků na obec. komunikaci za Kč 21 955, –

· rozdělení půjček z FRB obce Štěpánovice – zápis v příloze.

· zadání studie na využití areálu č.p. 13 firmě Uniprojekt s.r.o. Tišnov,

· Smlouvu o dílo s firmou Oldřich Merta - Mertastav na dávkování síranu železitého do systému tlakové kanalizace za Kč 363 551,-

· přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci Programu rozvoje venkova ve výši Kč 160 000,- na akci „Obnova dětského hřiště a okolí“,

· přijetí účelové dotace v rámci DSOMP z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 z Programu rozvoje venkova na účel: Sakrální stavby v MP ve výši 39 380,-Kč,

· členský příspěvek Kč 240,- Energetickému sdružení obcí jižní Moravy,

· příspěvek na Den dětí v Předklášteří ve výši Kč 20,- na 1 dítě, podíl na financování dopravy,

· objednávku 30 ks kalendářů,

· nákup žacího stroje,

· zrušení vypínání pouličního osvětlení v obci,

· osvobození od poplatku ze vstupného TJ Štěpánovice – zábava 30.5.2009,

· proplacení výdajů ve výši Kč 14 184,- za skříně SDH Štěpánovice,

· pokácení lípy před OÚ.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

 

Zastupitelstvo obce souhlasí:

· s prodejem části p. č. 524/1 za pozemkem p. Bruneckého jen za předpokladu, že ji odkoupí i pí. Janíčková, p. Zámečník a p. Mazour.

 

 

Štěpánovicích, dne 3.6.2009

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček Jiří Kopřiva