Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Dubnové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.4.2009 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Běličovou a p. Kubína,

· program zasedání,

· cenu vody ve výši Kč 25,-/1 m3 pro občany z jiných obcí, kteří odebírají vodu do cisteren,

· proplacení dohody o provedení práce ve výši Kč 2 500,- čistého za zajištění akce „pálení čarodějnic“,

· rozpočtové opatření č.1 – viz příloha,

· zadání studie na vyřešení komunikace a inž. sítí v lokalitě „stará silnice“ Ing.Pokorné,

· cenovou nabídku fi Mertastav na dávkování síranu železitého do systému tlakové kanalizaceza Kč 305 504, 75 bez DPH,

· další postup v přípravě realizaci PPO: ocenit vykupované pozemky a do smlouvy o účasti uvést dodatek, kterým limitujeme výši investovaných fin. prostředků a nebo možnost odstoupit od smlouvy a v akci dále nepokračovat,

· odkoupit nemovitost č. p. 39 v k.ú. Štěpánovice za cenu Kč 700 000,- a pověřuje starostku obce k jednáním ve věci odkoupení této nemovitosti,

· proplacení výdajů spojených s přípravou Dne dětí ve výši Kč 5 000,-,

· „Podmínky výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků z „Fondu rozvoje bydlení na území obce Štěpánovice“ – jedná se rozdělení Kč 160 000,-,

· fin. dar Mikroregionu Porta ve výši Kč 1 000,- na Gastrotour akademii SOŠ Fortika Lomnice,

· Smlouva o dílo – Ondrášek Ivan, služby v lesnictví – prořezávka v lese na Kč 10 032,- a na Kč 15 050,-,

· že studna bude prodána, až po napojení vnitřních rozvodů vody u nemovitostí č. 13 na obecní vodovod.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů ze zasedání,

· zprávu o činnosti TJ Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

· odkup části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Štěpánovice p. Leščenkovi z důvodu vysoké rozestavěnosti v této lokalitě a neujasněných veřejných zájmů obce.

 

Štěpánovicích, dne 29.4.2009

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

Martina Běličová

Ing. Tomáš Kubín