Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Červencové zasedání obecního zastupitelstva

Výpis usnesení z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.7.2009 v 19,00 hod

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 • za ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání zastupitelstva obce p. Helana a p. Běličovou,
 • program zasedání,
 • záměr prodeje části p. č. 524/1v k.ú. Štěpánovice za pozemkem p. Bruneckého, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a to za cenu Kč 40,- za 1 m2,
 • vypracování kupních smluv p. Dolníčkem na prodej studny a části p.č. 524/1 /dohoda o provedení práce/,
 • že, veškeré náklady spojené s prodejem studny v k.ú. Štěpánovice na parcele p.č. 45 – ostatní plocha (vlastníci pozemku manželé Bortlíkovi) bude hradit prodávající,
 • rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 – viz příloha,
 • vyřídit akci - Oprava a odvodnění místní účelové komunikace „Pod sedlíšky“ - do územního rozhodnutí.
 • odstoupení od Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z100915367,
 • Smlouvu o provedení překládky nadzemního vedení a zařízení komunikační sítě mezi Obcí Štěpánovice a Telefonicou O2 Czech Republic, a.s.,
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SŽDC, s.o. a Obcí Štěpánovice – vodovod a kanalizace na p.č. 820 v k.ú. Předklášteří,
 • Smlouvu č 4407-337/001/09 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – Obec Štěpánovice a E.ON Distribuce, a.s.,
 • vyčištění meliorační svodnice „pod hájenkou“ na podzim nebo v zimě,
 • úpravu valu u hřiště firmou Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Předklášteří,
 • provedení ozdravného postupu firmou Ing. Šarapatka na lípě před OÚ a u Rausů,
 • podání žádosti o odpamátnění a pokácení lípy u Rausů,
 • příspěvek MP Kč 10 000,- na postižené povodněmi,
 • příspěvek MP Kč 500,- na pohoštění při vernisáži výstavy Historie a současnost obcí MP
 • zvýšení objednávky kalendářů z 30 ks na 200 ks,
 • osvobození od poplatku ze vstupného SDH Štěpánovice – zábava 26.6.2009 a 1.8.2009,

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku:

· k podpisu kupní smlouvy na prodej studny na p.č. 45 v k.ú. Štěpánovice, když do 4.8.2009 nebudou na OÚ doručeny žádné připomínky od občanů.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí::

· kontrolu úkolů ze zasedání a ukládá splnit úkoly,

· zprávu fin. výboru,

· plnění rozpočtu,

· zprávu o činnosti MŠ Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 416, 96, 97 a 100 v k.ú. Štěpánovice.

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Martina Běličová

Stanislav Helan