Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Zářijové zasedání zastupitelstva

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 24.9.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dolníčka a p. Helana, zapisovatelku p. Běličovou,

· program zasedání,

· servisní smlouvu s firmou Neptun Presskan spol. s.r.o., Prostějov a pověřuje starostku k jejímu podpisu,

· odstoupení od smlouvy na poskytnutí dotace na „Odvod dešťových vod z částí území obce“,

· proplacení faktury za úpravu prostoru před Drábíkovými ve výši Kč 32 983,- firmě Univerzální služby – Vítězslav Maloň, Předklášteří,

· zakoupení kontejnerů na tříděný odpad od firmy van Gansewinkel a.s., Modřice,

· zadat k posouzení firmě UNIPROJEKT Tišnov nutnost rekonstrukce VO,

· cenovou nabídku firmy Pavel Kuběja – EMPEMONT, Valašské Meziříčí na dodání bezdrátového rozhlasu,

· proplacení faktury za přistavení kontejnerů,

· půjčku z FRB p. Matouškovi, Štěpánovice č. 5, a to ve výši Kč 80 000,- - titul 01 – obnova střechy, střešní krytiny, úrok 3% a lhůta splatnosti 5 let,

· půjčku z FRB pí. Horákové, Štěpánovice č. 70, a to ve výši Kč 100 000,- - titul 07 – půdní vestavba, úrok 3% a lhůta splatnosti 5 let,

· rozpočtové opatření č. 6 a č. 7,

· prodej knihy„Střípky z historie obce Štěpánovice do roku 1945“ za Kč 300,- za 1 ks,

· darovací smlouvu, kterou Obec Štěpánovice daruje 22 ks knih autorovi p. Bortlíkovi,

· objednávku a proplacení pamětní desky obětem 1. světové války v Kamenosochařství Smetana, Černá Hora,

· proplacení veškerých výdajů spojených s odhalením pamětní desky a křtem knihy „Střípky z historie obce Štěpánovice do roku 1945“,

· darovací smlouvy – Petr a Hana Hamerská, Štěpánovice č. 164 – darování Obci Štěpánovice darování kanalizační přípojky v hodnotě Kč 58 013,- a navrtávacího pasu se šoupátkem hodnotě Kč 7 000,-.

· vybavení kanceláře na OÚ v celkové hodnotě 111 622,- Kč, objednávku a proplacení 21 ks židlí, 2 archivní skříní, 2 ks lístkovnic,

· smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON Distribuce , a.s.– přípojka nn p. Láska – věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu Kč 3 000,-,

· smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON Distribuce , a.s.– přípojka nn p. Mrhač - věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu Kč 1 500,-,,

· zpracování projektu na zařízení, které bude bránit vzniku zápachu v Předklášteří od firmy RECPROJEKT,

· prominutí poplatku za odpad 3 občanům.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

· že kontrolní výbor podá zprávu na dalším zasedání.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit uvedené úkoly.

 

Ve Štěpánovicích, dne 24.9.2008

 

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček, Stanislav Helan