Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Únorové zasedání

Výpis usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 27.2.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu a p. Kubína a p. Dolníčka, zapisovatelku p. Běličovou.

· program zasedání,

· plán prací v obec. lesích na rok 2008.

· podání žádosti o dotaci z PRV – DT 1 na opravu plyn. topení v MŠ a na OÚ.

· podání žádosti PRV – DT2- Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, projektové dokumentace infrastruktury a příprava projektů na čerpání financí z EAFRD.

· podání žádosti o dotaci na nákup venkovních lavic a stolů v rámci MP Porta.

· projekt na odkanalizování celého území katastru obce Štěpánovice cca Kč 300 000,.

· dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání čerpací sestavy PRESSKAN.

· čerpání fin. prostředků v roce 2008 z rezervního fondu MŠ ve výši Kč 18 000,-.

· odložení pořízení nového rozhlasu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit výše uvedené úkoly.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

· kontrolní výbor k vyřízení stížnosti p. Rolínkové.

 

Ve Štěpánovicích, dne 27.2.2008

Zapsala: M. Běličová

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

Tomáš Kubín
Jiří Dolníček