Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Říjnové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 23.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 29.10.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Běličovou, zapisovatelku p. Běličovou,

· program zasedání,

· proplacení faktury Správě a údržbě silnic Jmk za Kč 122 867,5,

· proplacení faktury firmě Tenst s.r.o. Tišnov za Kč 17 511,-,

· proplacení dalších nákladů spojených se zhotovením pamětní desky ve výši Kč 4 487,-p. Bortlíkovi,

· směnnou smlouvu mezi Obcí Štěpánovice a manž. Sedlákovými schvaluje za podmínky, že obec zaplatí geometrický plán, ostatní poplatky spojené s vkladem uhradí manželé Sedlákovi, Kuřim,

· smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk na akci „Projektová příprava cyklostezky Tišnov- Štěpánovice“ ve výši Kč 410 000,-,

· rozpočtové opatření č. 8,

· smlouvu č. 4407-049/001/08 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON Distribuce , a.s.– přípojka nn p. Koukal – jedná se o p.č. 523, 524/1 v k.ú. Štěpánovice, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu

Kč 500,-,

· Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství mezi Van Gansewinkel a.s. Modřice a Obcí Štěpánovice,

· přijetí finanční podpory na hospodaření v lesích ve výši Kč 14 500,- a 6 300,- z rozpočtu Jmk,

· příspěvek na obnovu požárem zničeného Ranče Loučka ve výši Kč 2 000,-,

· zařazení opravy křížku do žádosti na dotaci na rok 2009 v rámci záměru: Oprava drobných sakrálních staveb na území Mikroregionu Porta,

· darovací smlouvu mezi Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, Brno a Obcí Štěpánovice na pozemky p.č. 561/4, 561/5 a 561/6 /ostatní plocha/ vše v k.ú. Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit uvedené úkoly.

 

Ve Štěpánovicích, dne 29.10.2008

Zapsala: M. Běličová

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dvořák, Martina Běličová