Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Prosincové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 17.12.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dolníčka a p. Helana, zapisovatelku p. Běličovou,

· program zasedání,

· plán zasedání na rok 2009,

· rozpočtové provizorium na rok 2009,

· místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 Kč 400,-/1 osoba a rok,

· žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK ČR, proplacení vlastních nákladů na tento projekt ve výši Kč 6 5 45,-,

· Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a odvádění odpadních vod – Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno,

· rozpočtové opatření č. 10,

· návrh smluvních podmínek o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství – Van Gansewinkel a.s. Modřice,

· Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno,

· od 1.1.2009 zvýšení ceny za vodu Kč 17,-/m3,

· DSO Mikroregionu Porta příspěvek na činnost Svazku ve výši Kč 30,- na jednoho obyvatele.

· zprávu o čerpání rezervního fondu MŠ Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

 

 

Ve Štěpánovicích, dne 17.12.2008

Zapsala: M. Běličová

 

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Jiří Dolníček Stanislav Helan