Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Lednové zasedání

Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 30.1.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Helana a p. Dvořáka, zapisovatelku p. Běličovou.

· program zasedání.

· zápis o výsledku fyzické a dokladové inventarizace obce ke dni 31.12.2007.

· plán činnosti kulturní komise.

· přesunutí podání zprávy o hospodaření v obec. lese na zasedání v únoru 2008.

· podání žádosti o dotaci z PRV na opravu plyn. topení v MŠ.

· přesunutí opravy topení, snížení stropů a vybudování přepážky v kanceláři OÚ na rok 2009.

· „Smlouvu uzavřenou ve věci plnění povinností plynoucí ze Smlouvy o výpůjčce“ mezi MP a obcí Štěpánovice.

· zadat zpracování hlukového pásma od železní tratě - „ na močidlech“.

· odkupy části pozemků (rozšíření obecní komunikace) za mostem – „na močidlech“.

· vypracování kupních smluv od p. Dolníčka (odměna formou dohody o provedení práce)

· vypracování smluv o budoucím věcném břemeni – odvedení dešťových vod z lokality „Sedlíšky“- od p. Dolníčka

· zvýšení vodného - 1m3 spotřebované pitné vody za Kč 16,- .

· nákup 400 ks výtisků knihy – Střípky z historie obce do r.1945

· příspěvek do tomboly na II. školní ples ZŠ Předklášteří ve výši Kč 1000-1500,-.

· zpětný odkup podílových listů PIONEER – dynamický fond.

· uložení nevyčerpaných fin. prostředků v MŠ do rezervního fondu MŠ.

· přípěvek na dětský karneval, který pořádá MŠ Štěpánovice.

· aktualizaci směrnice č. 4 – Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

· žádost SDH o proplacení členských příspěvků na rok 2008 ve výši Kč 2300,-

· nabídku na zvýšení úrazového pojištění členů zásahových jednotek SDH

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit uvedené úkoly.

 

Ve Štěpánovicích, dne 30.1.2008

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

Ověřovatelé:

Stanislav Helan
Jiří Dvořák