Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Květnové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 28.5.2008 v 19,00 hod

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Běličovou a p. Dvořáka, zapisovatelku p. Běličovou,

· program zasedání,

· prodej pozemků p.č. 313 o výměře 277 m2 a p.č. 314 o výměře 5 509 m2 v k.ú. Štěpánovice za Kč 40,- / 1 m2, s tím že kupující zaplatí vypracování kupní smlouvy a všechny poplatky spojené s prodejem,

· osvobození od poplatku ze vstupného TJ Štěpánovice – zábava 31.5.2008,

· dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2007 Ing. Miloslava Škvarilová, Brno – Rekonstrukce účelové komunikace pro cyklisty Štěpánovice – Borač,

· přijetí účelových dotací z rozpočtu JMK v roce 2008 v rámci Programu rozvoje venkova:

DT 2 - Odvod dešťových vod z částí území obce – dotace 77 000,-Kč

DT 1 - Přestavba vytápění pro MŠ a OÚ – dotace 110 000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu smluv s JMK o poskytnutí dotací,

· nabídku firmy HAKO CZ, spol. s.r.o. Předklášteří na přestavbu vytápění pro MŠ a OÚ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo,

· zadat vypracování nové projektové dokumentace na „Cyklostezku Tišnov- Štěpánovice“ ,

· proplacení nákladů na dopravu ve výši Kč 2200,- SDH Štěpánovice,

· dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb v odpadovém hospodářství Van Gansewinkel, a.s. Modřice,

· smlouvu o poskytnutí příspěvku Mikroregionu Porta – neinvestiční příspěvek ve výši Kč 14 303,- na kulturně-sportovní zařízení v MP a investiční ve výši Kč 8 000,- na velkokapacitní stan TAF,

· rozpočtové opatření č. 3 ,

· odkup pozemků od občanů za Kč 60,-/1 m2 – viz GP, vypracování kupních smluv p. Dolníčkem.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

· zprávu SDH Štěpánovice.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit uvedené úkoly.

Ve Štěpánovicích, dne 28.5.2008

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková

Starostka obce

 

Ověřovatelé:

Martina Běličová Jiří Dvořák