Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Obsah

Zasedání zastupitelstva obce dne 7.května 2008

Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Štěpánovice

Zastupitelstvo obce schvaluje:

· za ověřovatele zápisu p. Dolníčka a p. Helana, zapisovatelku p. Běličovou,

· program zasedání,

· kupní smlouvu s Lucií Podroužkovou, Brno – pozemek p.č. 1334/6 o výměře 90 m2,

· odstoupení od smlouvy č.107/45486/07/OÚPSŘ – finanční podpora z JMK na realizaci projektu „Územní plán Štěpánovice – návrh“,

· podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“,

· záměr obce prodat pozemek: p.č.313 o výměře 277 m2 /ostatní plocha/, p.č. 314 o výměře 5 509 m2 /orná půda/ s věcným břemenem, které vyplývá z nájmu pozemků,

· kupní smlouvu s JMP Net s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – prodej movité části rozvodného plynárenského zařízení – STL, NTL plynovod Štěpánovice i s příslušenstvím (armatury, uzávěry, odvodňovače), včetně veškeré dokumentace související s tímto plynárenským zařízením a věcnými břemeny,

· dohodu o narovnání mezi Obcí Štěpánovice a JMP Net s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno,

· dohodu o ukončení nájemního vztahu mezi obcí Štěpánovice a JMP Net s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno,

· dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. – EKO-KOM a.s.,

· příspěvek na akci „Klubíčko“ – pletení obvazů pro lidi nemocné leprou – charitní sdružení v Brně,

· smlouvu o poskytnutí příspěvku – Obec Štěpánovice a svazek Mikroregion Porta - na zajištění návštěvy krajanů z Banátu a výstavy „Krajina a lidé českých vesnic rumunského Banátu“,

· smlouvu o poskytnutí příspěvku – Obec Štěpánovice a svazek Mikroregion Porta - na zaměření cyklostezky: Štěpánovice – Borač v rámci přípravy projektu „Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu v Mikroregionu Porta II",

· smlouvu o poskytnutí příspěvku – Obec Štěpánovice a svazek Mikroregion Porta- na vytvoření redesingu web. stránek obcí MP,

· rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha,

· poskytnutí příspěvku na stavbu kanal. přípojky žadatelům pouze v případě, že obec bude mít dostatek finančních prostředků pro tento účel, a to za podmínek schválených dle usnesení ZO Štěpánovice č. 06/016,

· příspěvek na výdaje na Den dětí.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

· kontrolu úkolů z min. zasedání,

· zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova „Integrované centrum Štěpánovice“,

· zprávu fin. výboru,

· poskytnutí dotace od Ministerstva kultury – VISK3, název Automatizace obecní knihovny - knihovnický software + PC.

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

· splnit uvedené úkoly,

· upomínkovat nevybrané místní poplatky.

 

Zastupitelstvo pověřuje:

· starostku k podpisu kupní smlouvy s JMP Net s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno,

· starostku k podpisu dohody o narovnání mezi Obcí Štěpánovice a JMP Net s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno,

· starostku k podpisu dohody o ukončení nájemního vztahu mezi obcí Štěpánovice a JMP Net s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno.

 


Ve Štěpánovicích, dne 7.5.2008

Zapsala: M. Běličová

Ověřovatelé:

Stanislav Helan Jiří Dolníček