Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Červencové zasedání zastupitelstva obce

Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Štěpánovice konaného dne 30.7.2008 v 19,00 hod
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:
· za ověřovatele zápisu p. Kopřivu a p. Kubína, zapisovatelku p. Běličovou,
· program zasedání,
· pasport dopravního značení v obci Štěpánovice od firmy Urbania,
· podání žádosti o dotaci na JMK na projekt Cyklostezka Tišnov-Štěpánovice,
· smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK k realizaci projektu Územní plán Štěpánovice - návrh - dotace ve výši Kč 71 400,-,
· zadání vypracování projektu na rozmístění prolézaček hřišti "u hájenky" Ing. Vorlíčkové
· provedení úprav prostoru před Drábíkovými firmou Univerzální služby - Vítězslav Maloň Předklášteří,
· podat 2. žádost o dotaci z SZIF na rekonstrukci staré MŠ na Integrované centrum.
· osvobození od poplatku ze vstupného SDH Štěpánovice - zábava 9.8.2008,
· rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 - oba dokumenty v příloze,
· záměr směny pozemků manž. Sedlákovi a Obec Štěpánovice - jedná se o směnu částí pozemků v k.ú. Štěpánovice: části parcely č. 946/1 podle GP označené parcelním číslem 946/2 o výměře 66 m2 za část parc. č. 944/1 podle GP označenou parcelním číslem 944/2 o výměře 67 m2 ve vlastnictví manž. Sedlákových, Kuřim,
· vyhlášení podmínek výběrového řízení na rozdělení fin. prostředků z FRB na území obce Štěpánovice - vyvěsit od 1.8.2008 do 1.9.2008, částka pro rozdělení Kč 260 000,- ,
· zadání projektové studie na rozšíření OÚ o kulturní místnost atd.,
· výdaje na vytvoření knihy ve výši Kč 12 850,- p. Bortlíkovi.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
· kontrolu úkolů z min. zasedání,
· zprávu MŠ Štěpánovice,
· zprávu o plnění rozpočtu obce Štěpánovice,
· zprávu fin. výboru.

Zastupitelstvo obce ukládá:
· splnit uvedené úkoly.

Ve Štěpánovicích, dne 30.7.2008

Zapsala: M. Běličová

Mgr. Miluše Pulkrábková
Starostka obce

Ověřovatelé:
Ing. Tomáš Kubín
Jiří Kopřiva