Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Výroční zpráva o činnosti školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOVICE
a

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOVICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ROK 2019/2020

Č.J.: 30/2020

Ve Štěpánovicích dne: 31. 8. 2020

VYPRACOVALA: LENKA KRYTINÁŘOVÁ, DiS. - ředitelka mš

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

Název školy

Mateřská škola, Štěpánovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Zřizovatel                                           

obec Štěpánovice

Sídlo                     

Štěpánovice 30, Předklášteří 666 02

IČ                                     

00245518

Telefonní číslo                          

549 419 110

E-mail

obec@stepanovice.cz

Starosta obce                    

Mgr. Miluše Pulkrábková

Sídlo organizace

Štěpánovice 30, Předklášteří 66602

Právní forma

Příspěvková organizace

70982694

Telefonní číslo

702 060 106

E-mail

msstepanovice@centrum.cz

Ředitel školy

Lenka Krytinářová

Bankovní spojení

Komerční banka

účet č. 27-8631000257/0100

Typ školy

Mateřská škola

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Přijímací řízení

květen příslušného školního roku

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 7,00-16,00hodin. Navštěvují ji děti zpravidla od 3 do 6 let ze Štěpánovic a přilehlých obcí.

Nachází se v přízemí budovy obecního úřadu Štěpánovice. V budově sídlí také sbor dobrovolných hasičů a v 1. poschodí obecní úřad.

Je obklopena krásnou přírodou, lesy a protékající řekou.

Stravování je zajištěno školní jídelnou v Tišnově (MŠ U Humpolky), obědy se denně dováží. Svačiny se dětem připravují v kuchyňce s výdejnou mateřské školy.

V období červen až srpen roku 2018 proběhla rekonstrukce mateřské školy z důvodu rozšíření kapacity z počtu 17 dětí na 25 dětí. Rekonstrukce zahrnovala probourání zdí do malé chodby a šatny, díky kterému vznikl velký prostor herny. Šatna pro děti, zaměstnance a sociálního zařízení pro zaměstnance byly vytvořeny z části prostor hasičské zbrojnice. Vzniklo také místo pro kancelář.

Rozšířeny byly také prostory pro sociální zařízení dětí tak, aby vyhovovalo počtu 25 dětí.

Mateřská škola je tvořena jednou třídou (hernou). Součástí mateřské školy je také kuchyně vybavená základními el. spotřebiči. Kuchyně slouží jako výdejna obědů a svačin. K odpolednímu odpočinku se využívá třída mateřské školy, kde se dětem přichystají lehátka a ložní prádlo, které je individuálně uloženo ve skříňkách pro každé dítě zvlášť.

Prostory pro činnosti dětí mají velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třídy a šatny dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Herna (třída), vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Hry a hračky jsou obměňovány a doplňovány.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci.

Paní ředitelka Lenka Krytinářová vystudovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli -obor předškolní a mimoškolní pedagogika a absolvovala kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Paní učitelka Lenka Floriánová vystudovala pomaturitní kvalifikační studium-obor vychovatelství na střední pedagogické škole v Boskovicích, a jednotlivou zkoušku z pedagogiky a psychologie na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně-obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Školní asistentka Mgr. Zdeňka Koukalová splňuje kvalifikaci studiem pro asistenty pedagoga.

Školní asistent je financován z projektu zjednodušeného vykazování „Šablony II.“

Personální podpora MŠ Štěpánovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005058

 „Tento projekt je spolufinancován EU“

Paní školnice a kuchařka Monika Mynářová v jedné osobě vystudovala a absolvovala školení pro stravovací provoz.

Všichni zaměstnanci se společně podílejí na příjemném, klidném a estetickém prostředí mateřské školy.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Do základní školy odchází 8 dětí, z toho 5 dětí do ZŠ Doubravník, 1 dítě do ZŠ Předklášteří, 1dítě do ZŠ Tišnov Smíškova a 1dítě do ZŠ nám. 28 října Tišnov.

K zápisu dětí do mateřské školy na příští školní rok 2019/2020 přišlo se svými rodiči 9 dětí. Bylo vyhověno 8 žádostem.

TABULKA O DĚTECH

Dívka 2 roky Štěpánovice
Chlapec 2 roky Štěpánovice
Chlapec 2 roky Štěpánovice
Dívka 3 roky Štěpánovice
Dívka 3 roky Štěpánovice
Dívka 3 roky Štěpánovice
Chlapec 3 roky Štěpánovice
Chlapec 3 roky Štěpánovice

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v souladu s § 24 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Získané nové poznatky si pedagogové školy navzájem předávali v průběhu školního roku při vzájemných konzultacích a poradách.

Lenka Krytinářová

 • Aktuální novely právních předpisů- CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057 dne 20.1.2020
 • Finanční řízení školy aktuálně- webinář- 23.4.2020 č. 79309
 • FKSP podle novely- webinář- 29.4.2020- č.79513
 • Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku- MŠMT 373/2017-1-139 webinář (Haňovice) 30.4.2020
 • Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských zařízení- webinář (Haňovice) 30.4.2020- platnost 3 roky
 • Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku- MŠMT 411/2019-1-99 webinář (Haňovice) 14.4.2020

Lenka Floriánová

 • Od Martina do Tří králů- MŠMT- 28562/2017, dne 17.10.2019

Monika Mynářová

 • Souhrn aktuálních informací ve školním stravování, hygienické požadavky na stravovací provoz 30.10.2019

Zdeňka Koukalová

 • Jak hodnocením podporovat učení 1.6.2020
 • Principy nezraňující komunikace 28.5.2020
 • ADHD ve školní praxi 28.5.2020

daje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ZÁŘÍ

 • adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy pomocí kamarádů z divadélka
 • seznámení s paní učitelkou a školní asistentkou
 • seznamování dětí s pravidly, utvrzování návyků - celoročně
 • seznamování dětí s podzimními tématy
 • sběr víček pro Vojtíška - celoročně
 • schůzka s rodiči
 • divadélko - O pejskovi a kočičce
 • divadlo Úsměv – Jak koťátko zapomnělo mňoukat
 • návštěva knihovny
 • návštěva farmy ve Štěpánovicích

ŘÍJEN

 • seznamování předškoláků s novými povinnostmi- pracovní listy, pomoc malým dětem…
 • pečení štrůdlu v místní knihovně
 • smažení bramboráků v mš
 • sběr papíru
 • hudební pořad v mš
 • Předklášteří - výstava „Dinosauři“
 • Tišnov kino
 • Ukázka tělovýchovných pomůcek v mš
 • Divadlo Divse v Borači

LISTOPAD

 • příprava na svátek sv. Martina - seznamování s písněmi a scénkou
 • schůzka s rodiči předškoláků
 • příprava vánočních ozdob
 • pouštění draků
 • divadlo v Borači - Slyšte, slyšte…

PROSINEC

 • návštěva betlémů v Předklášteří
 • příprava a rozsvěcování stromu
 • technická univerzita v mš
 • divadlo Divse v Nedvědici - Mikuláš
 • návštěva galerie a kostela v Doubravníku
 • výroba adventních věnců s rodiči a floristou
 • zdobení stromečku v mš
 • nadílka v mš
 • vánoční besídka

LEDEN

 • připomenutí důležitosti pomáhat druhým - tříkrálová sbírka
 • užívání si zimních radovánek
 • návštěva solné jeskyně
 • cesta ke krmelci
 • ESS pro předškoláky
 • Brno - Vidapark
 • Schůzka s rodiči
 • Návštěva kina v Tišnově - Jů a Hele
 • Planetárium Morava v Borači

ÚNOR

 • karneval pro děti
 • smažení koblihů v mš
 • ESS pro předškoláky
 • Divadlo v mš- Kouzelný kolotoč pohádek

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN

Z důvodu koronavirové pandemie byl přerušen provoz mateřské školy 16.3.2020-24.5.2020.

ČERVEN

 • výlet na rozhlednu Křivoš
 • fotografování v mš
 • pasování předškoláků na školáky
 • výlet pro předškoláky na hrad Pernštejn

Seznam společně přečtených knih s dětmi ve školním roce 2018/2019

 • Moje nejmilejší pohádky
 • Říkadla pro nejmenší
 • Včelí medvídci
 • Pohádkový dědeček
 • Ferda Mravenec
 • Františkova velká kniha pohádek
 • Pohádka z Větrné Lhoty
 • Z deníku Kocoura Modroočka
 • Křemílek a Vochomůrka
 • Budulínek
 • U všech čertů
 • Andělé na vánoční pouti
 • Chumelení
 • Jak daleko je Slunce
 • Proč už kocour nemlsá
 • Pohádky z Krkonoš
 • Říkání o víle Amálce
 • Český Špalíček
 • O zvířátkách a jiné příběhy
 • Pojďte s námi za králíčky
 • Byla jednou koťata
 • Povídání o pejskovi a kočičce
 • O dětech a zvířátkách
 • Pavouček Pája
 • Nejkrásnější filmové pohádky

Výsledky dotazníkového šetření

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole provedeno jedno dotazníkové šetření (dotazník pro rodiče). Výsledek byl projednán na pedagogické radě a schůzce rodičů.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2019/2020 nebyla Českou školní inspekcí Jihomoravského inspektorátu provedena na škole inspekční činnost.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
31

Obec z leteckého pohledu

letecké video

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Odkazy

Vaše cesty k bezpečíKRIZPORTPálení klestíDráček Hasík

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion