Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Aktuální stav projektových prací "protipovodňová opatření obce Štěpánovice"

Projekční práce byly zahájeny v červenci roku 2021. Jako závazný podklad pro tvorbu návrhu PPO byly dány závěry z Investičního záměru z roku 2017, odkud bylo převzato orientační vedení a umístění jednotlivých opatření na levém i pravém břehu řeky Svratky.

Aktuální stav projektových prací:

Projekční práce byly zahájeny v červenci roku 2021. Jako závazný podklad pro tvorbu návrhu PPO byly dány závěry z Investičního záměru z roku 2017, odkud bylo převzato orientační vedení a umístění jednotlivých opatření na levém i pravém břehu řeky Svratky.

Nejprve byly řešeny průzkumné práce, které spočívaly v provedení geodetického zaměření zájmové lokality, IGP, inventarizace dřevin a biologického průzkumu. Průzkumné práce byly hotovy a odevzdány v říjnu 2021.

Souběžně probíhaly samotné projekční práce na návrhu PPO a v lednu 2022 byl hotov a odevzdán koncept dokumentace, který se v témže měsíci rozeslal dotčeným orgánům státní správy, správcům inženýrských sítí, toků, silnic a vlastníkům dotčených pozemků k vyjádření.

S došlými vyjádřeními a připomínkami se průběžně upravovalo technické řešení zejména konstrukcí hrází (navýšení stávajících polních cest) na levém břehu. Upravené řešení se finančně dostalo téměř na hranici efektivnosti celého opatření, proto projektant spolu s obcí hledá optimálnější návrh, který by jednak vyhověl všem stranám a také podmínkám dotace.

Proběhlo jednání se zástupci Povodí Moravy, s.p. a Správy železnic, s.o. a nyní se řeší možnost využití železničního náspu jako protipovodňového opatření, které by se mohlo vybudovat spolu s plánovanou modernizací železniční tratě. Další možností je vybudování nízké ŽB zdi podél polních cest (místo jejich navyšování), které nejsou tak finančně náročné.

V nadcházejících měsících budou probíhat další jednání, ze kterých vzejde finální technické řešení, které bude dále předmětem územního řízení.

Název stavby:                                            Protipovodňová opatření obce Štěpánovice

Stupeň projektové dokumentace:          Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Investor (stavebník):                                Obec Štěpánovice

Zpracovatel dokumentace:                     Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Účelem navrhovaných opatření je protipovodňová ochrana okolních staveb a pozemků na průtok Q100 v řece Svratce s převýšením úrovně PPO + 30 cm nad tento průtok.

Stavba je rozdělena na 12 stavebních objektů:

Délka řešeného úseku toku                                              ř.km 80,5 – 81,7

Návrhový průtok                                                                Q100 Svratka

Navržená koruna PPO                                                      258,45 – 262,81 m n.m.

 

SO 01 PB zeď nad náhonem

Délka zdi                                                                           82,5 m

Výška zdi   nad základem                                              0,5 – 0,8 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

 

SO 02 PB zeď u vtoku do náhonu

Délka zdi                                                                           81,4 m

Výška zdi   nad základem                                              0,8 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

Stavidlový uzávěr                                                               1 ks

 

SO 03 Navýšení PB hráze nad mostem

Šířka koruny                                                                      3 m

Povrch koruny                                                                   štěrkodrť

Sklony svahů                                                                     1:2 – 1:3

Navýšení o                                                                        0 – 1,45 m

Délka                                                                                  410 m

 

SO 04 PB zeď nad mostem

Délka zdi                                                                           182,1 m

Výška zdi   nad základem                                               0,85 – 2,1 m

Šířka zdi                                                                             0,3 m

 

SO 05 PB zeď pod mostem

Délka zdi                                                                           205,5 m

Výška zdi   nad základem                                              1,4 – 1,8 m

Šířka zdi                                                                            0,3 m

Délka obslužné komunikace                                          198 m

Šířka obslužné komunikace                                           2,5 m

Povrch obslužné komunikace                                        štěrkodrť

 

SO 06 PB hráz pod mostem

Šířka koruny                                                                      3 m

Povrch koruny                                                                  štěrkodrť

Sklony svahů                                                                    1:2

Výška                                                                                 0 – 1,5 m

Délka                                                                                   398 m

 

SO 07 Stavidlový objekt

Stavidlový uzávěr                                                               1 ks

Šířka                                                                                    2,5 m

Výška hráze nade dnem náhonu                                   1,7 m

Délka přemostění náhonu                                               4,5 m

Délka úpravy náhonu                                                        32 m

Opevnění náhonu                                                              dlažba z LK do betonu

 

SO 08 LB hráz v lokalitě Smuhy

Šířka koruny                                                                      3 m

Povrch koruny                                                                   štěrkodrť

Sklony svahů                                                                    1:2

Výška                                                                                 0 – 0,85 m

Délka                                                                                 176,4 m

 

SO 09 LB zeď a navýšení polní cesty nad obcí

Šířka koruny hráze                                                             4 m

Povrch koruny hráze                                                          štěrkodrť

Sklony svahů hráze                                                            1:2

Výška hráze                                                                        0 – 0,5 m

Délka hráze                                                                         337,8 m

Délka zdi                                                                             101,1 m

Výška zdi   nad základem                                                   1,0 m

Šířka zdi                                                                                0,3 m

 

SO 10 LB zeď a navýšení polní cesty pod obcí

Šířka koruny hráze                                                             4 m

Povrch koruny hráze                                                         štěrkodrť

Sklony svahů hráze                                                           1:2

Výška hráze                                                                        0 – 0,8 m

Délka hráze                                                                        419,4 m

Délka zdi                                                                            35,1 m

Výška zdi   nad základem                                               0,5 – 1,0 m

Šířka zdi                                                                             0,3 m

 

SO 11 Přeložka sdělovacího kabelu

Délka přeložky                                                                   324,4 m

Odstranění původního kabelu v délce                            318 m

SO 12 Kácení a náhradní výsadba

Počet kácených dřevin                                                       215 ks

Plocha kácených keřů a náletové vegetace                   1803 m2

 

Zpravoval   Ing. Jaroslav Hetmánek 

Přílohy

Koordinační situační výkres

Koordinační situační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,12 MB
Datum vložení: 11. 7. 2022 9:02
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2022 10:15
Autor: Marcela Koukalová

Obec

Audit Family Friendly Community

Familyfriendycommunity

Rodinná politika

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obec z leteckého pohledu

letecké video

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Odkazy

Vaše cesty k bezpečíKRIZPORTPálení klestíDráček Hasík

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion