Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Reklama

 

regionporta

koule logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Schválený rozpočet 2016.pdfr

r2

 

r3

Schválený rozpočet na rok 2014

 

Obec Štěpánovice          
               
Příjmy rozpočtu:          
               
Podíl na sdílených daních         3650000
Pol.  1122 daň obec         300000
Pol.  1361 spr. popl.         8000
        1341 popl. pes          5300
        1346 popl. pov. vjezdu         6000
        1340 popl. za odpad          200000
        1511 daň z nemovitostí        230000
        2460 spl. FRB                    10000
        4112 dotace JMK       83000
                      
§ 1032 les                                                               200000
§ 2119 za vydobýv. prostor                      20000
§ 2310 pitná voda         250000
§ 2321 odvádění a čišt. odp. vod – kanalizace   400000
§ 3314 knihovna                1500
§ 3319 zál. kultury         10000
§ 3399 ostatní zál. kultury         35000
§ 3341 hlášení           500
§ 3611 úroky FRB         100
§ 3639 kom.sl. a územní rozvoj       36000
§ 3725 prevence vzniku odpadů . Eko-kom      70000
§ 6171 pronájmy ost. nemovitostí        50000
§ 6310 příjmy z úroků                  25200
               
Příjmy celkem       5590600
               
financování pol. 8115       237500
               
Celkem       5828100
               
Výdaje rozpočtu:          
               
§ 1032 les            50000
§ 2212 silnice            412000
§ 2219 chodníky, cyklostezka       180000
§ 2221 provoz veřejné sil. dopravy – IDS     23000
§ 2310 pitná voda                                                                              Kč      130 000, - 300000
§ 2321 odvádění a čištění odp. vod        450000
§ 2333 úpravy drobných vod, toků       20000
§ 3111 MŠ na provoz                                                                                      Kč      200 000,- 280000
§ 3314 knihovna                                                 60000
§ 3319 kultura                                       40000
§ 3326 kaplička           10000
§ 3341 rozhlas           10000
§ 3399 obč, záležitosti                                      66000
§ 3412 sportovní zař.         10000
§ 3421 využití volného času dětí       20000
§ 3631 VO                                                                    170000
§ 3636 územní rozvoj         4700
§ 3639 kom. služby a územní rozvoj       1115000
§ 3721 nebezpečný odpad         25000
§ 3722 sběr komun. odpadu             201000
§ 3723 sběr a odvoz ostatních odpadů     30000
§ 3725 využívání a zneškodňování odpadů     38000
§ 3745 veř. zeleň                                     100000
§ 5212 ochrana obyvatelstva       20000
§ 5512 SDH                                                                        30000
§ 6112 zastupitelé                                                              460000
§ 6171 správa                                                                      900000
§ 6310 spl. úroků z úvěru, popl. banky     70000
§ 6399 daň obec         300000
§ 6402 fin. vypořádání min. let       15000
§ 6409 ostatní činnost – převody obcím     18400
               
Výdaje celkem           5428100
               
Financování pol. 8124 - spl. jistiny       400000
               
Celkem             5828100
               
               
  Rekapitulace rozpočtu obce Štěpánovice podle tříd 
               
               
Třída 1 - daňové příjmy 4 399 300    
       
Třída 2 - nedaňové příjmy 1 108 300    
       
Třída 3 - kapitálové příjmy 0    
       
Třída 4 - přijaté transfery 83 000    
       
Příjmy celkem 5 590 600    
       
Třída 5 - běžné výdaje  4 428 100    
       
Třída 6 - kapitálové výdaje 1 000 000    
       
Výdaje celkem 5 428 100    
       
Třída 8 - financování pol. 8115 237 500    
       
Třída 8 - financování pol. 8124 -400 000    
       
Financování celkem -162 500    
               
Vyvěšeno úřední deska:     10.12.2013    
Sňato úřední deska:     27.12.2013    
               
Vyvěšeno el. úřední deska:                                             10.12.2013    
Sňato el. úřední deska:     27.12.2013    
               
Schváleno:         27.12.2013    

 

 

Rozpočet na rok 2013 -schválený  
                 
Příjmy rozpočtu:            
                 
Podíl na sdílených daních         3170500  
Pol.  1122 daň obec         300000  
Pol.  1361 spr. popl.         4000  
  1341 popl. pes          5000  
  1346 popl. pov. vjezdu         6000  
  1340 popl. za odpad          200000  
  1511 daň z nemovitostí        250000  
  2460 spl. FRB          48800  
  4112 dotace JMK          
                 
§ 1032 les    250000  
§ 2119 za vydobýv. prostor      20000  
§ 2310 pitná voda         250000  
§ 2321 odvádění a čišt. odp. vod – kanalizace   400000  
§ 3314 knihovna         2000  
§ 3319 zál. kultury         10000  
§ 3399 ostatní zál. kultury         35000  
§ 3341 hlášení           500  
§ 3611 úroky FRB         1100  
§ 3639 kom.sl. a územní rozvoj       46800  
§ 3725 prevence vzniku odpadů . Eko-kom      70000  
§ 4359  soc. péče a pomoc starým        10000  
§ 6171 pronájmy ost. nemovitostí        50000  
§ 6310 příjmy z úroků        50000  
                 
Příjmy celkem       5179700  
                 
financování pol. 8115       415000  
                 
Celkem       5594700  
                 
Výdaje rozpočtu:            
                 
§ 1032 les            50000  
§ 2212 silnice            400000  
§ 2219 chodníky, cyklostezka       120000  
§ 2221 provoz veřejné sil. dopravy – IDS     22700  
§ 2310 pitná voda  Kč  130 000, - 250000  
§ 2321 odvádění a čištění odp. vod        360000  
§ 2333 úpravy drobných vod, toků       20000  
§ 3111 MŠ na provoz  Kč  200 000,- 280000  
§ 3314 knihovna    200000  
§ 3319 kultura        40000  
§ 3326 kaplička           10000  
§ 3341 rozhlas           10000  
§ 3399 obč, záležitosti    66000  
§ 3412 sportovní zař.         10000  
§ 3421 využití volného času dětí       20000  
§ 3631 VO    150000  
§ 3636 územní rozvoj         4600  
§ 3639 kom. služby a územní rozvoj       900000  
§ 3721 nebezpečný odpad         20000  
§ 3722 sběr komun. odpadu        160000  
§ 3723 sběr a odvoz ostatních odpadů     30000  
§ 3725 využívání a zneškodňování odpadů     38000  
§ 3745 veř. zeleň          80000  
§ 4359 soc. péče          10000  
§ 5212 ochrana obyvatelstva       20000  
§ 5512 SDH          30000  
§ 6112 zastupitelé          460000  
§ 6118 volba prezidenta         15000  
§ 6171 správa, rek. dvorek          988000  
§ 6310 spl. úroků z úvěru, popl. banky     100000  
§ 6399 daň obec         300000  
§ 6402 fin. vypořádání min. let       12200  
§ 6409 ostatní činnost – převody obcím     18200  
                 
Výdaje celkem           5194700  
                 
Financování pol. 8124 - spl. jistiny       400000  
                 
Celkem             5594700

 

       
  Rekapitulace rozpočtu obce Štěpánovice podle tříd na rok 2013
       
       
Třída 1 - daňové příjmy 3 935 500    
       
Třída 2 - nedaňové příjmy 1 213 400    
       
Třída 3 - kapitálové příjmy 30 800    
       
Třída 4 - přijaté transfery      
       
Příjmy celkem 5 179 700    
       
Třída 5 - běžné výdaje  4 220 700    
       
Třída 6 - kapitálové výdaje 974 000    
       
Výdaje celkem 5 194 700    
       
Třída 8 - financování pol. 8115 415 000    
       
Třída 8 - financování pol. 8124 -400 000    
       
Financování celkem 15 000