Jak se připravit na povodně?

Jak se připravit na povodně?

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Jak se připravit na povodně?

 

Co je povodeň?


Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

 

Dělení povodní

Rozlišujeme 2 typy povodní:

 

 


Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik zvláštní povodně je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené povodně.

 

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)

 

1. SPA = BDĚLOST

 2. SPA = POHOTOVOST

 3. SPA = OHROŽENÍ

 


Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních povodňové aktivity na Jižní Moravě získáte na webové stránce Povodí Moravy, s.p. www.pmo.cz/

 

Jak se na povodně připravit

 

Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).

 

a) dlouhodobá příprava:

 


b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):

 

 


Jak se chovat při opuštění domácnosti, jak sbalit evakuační zavazadlo a kde se ukrýt při povodni naleznete v kapitolách

 

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-postupovat-pri-evakuaci

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/co-ma-obsahovat-evakuacni-zavazadlo

www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/improvizovane-ukryti-kde-a-jak-se-ukryt-v-pripade-nebezpečí

 

Na co byste se měli zaměřit po povodni

Zkontrolujte své obydlí, zejména:

 Podle pokynů hygienika:

 


Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:

 


Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 


Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:

 


Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK