Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠTĚPÁNOVICE

                            a

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOVICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ROK 2018/2019

Č.J.: doplnit školení, knihy a č.j.

Ve Štěpánovicích dne: 31.8.2019

VYPRACOVALA: LENKA KRYTINÁŘOVÁ, DiS.- ředitelka mš

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

 

Název školy

Mateřská škola, Štěpánovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Zřizovatel           Obec                                          

Stěpánovice

                             Sídlo:                                   

Štěpánovice 30, Předklášteří 666 02

                             IČ:                                       

00245518

                             Tel.:                                 

549 419 110

Email:

obec@stepanovice.cz

Starosta obce:                     

Mgr. Miluše Pulkrábková

Sídlo organizace

Štěpánovice 30, Předklášteří 66602

Právní forma

Příspěvková organizace

70982694

Telefon

702 060 106

E-mail

msstepanovice@centrum.cz

Ředitel školy

Lenka Krytinářová

Bankovní spojení

Komerční banka

 účet č. 27-8631000257/0100

Typ školy

Mateřská škola

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Přijímací řízení

květen příslušného školního roku

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 7,00-16,00hodin. Navštěvují ji děti zpravidla od 3 do 6 let ze Štěpánovic a přilehlých obcí.

Nachází se v přízemí budovy obecního úřadu Štěpánovice. V budově sídlí také sbor dobrovolných hasičů a v 1. poschodí obecní úřad.

Je obklopena krásnou přírodou, lesy a protékající řekou.

Stravování je zajištěno školní jídelnou v Tišnově (MŠ U Humpolky), obědy se denně dováží. Svačiny se dětem připravují v kuchyňce s výdejnou mateřské školy.

V období červen až srpen roku 2018 proběhla rekonstrukce mateřské školy z důvodu rozšíření kapacity z počtu 17 dětí na 25 dětí. Rekonstrukce zahrnovala probourání zdí do malé chodby a šatny, díky kterému vznikl velký prostor herny. Šatna pro děti, zaměstnance a sociálního zařízení pro zaměstnance byly vytvořeny z části prostor hasičské zbrojnice. Vzniklo také místo pro kancelář.

Rozšířeny byly také prostory pro sociální zařízení dětí tak, aby vyhovovalo počtu 25 dětí.

Mateřská škola je tvořena jednou třídou (hernou). Součástí mateřské školy je také kuchyně vybavená základními el. spotřebiči. Kuchyně slouží jako výdejna obědů a svačin. K odpolednímu odpočinku se využívá třída mateřské školy, kde se dětem přichystají lehátka a ložní prádlo, které je individuálně uloženo ve skříňkách pro každé dítě zvlášť.

Prostory pro činnosti dětí mají velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třídy a šatny dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Herna (třída), vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Hry a hračky jsou obměňovány a doplňovány.

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci.

Paní ředitelka Lenka Krytinářová vystudovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli -obor předškolní a mimoškolní pedagogika a absolvovala kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Paní učitelka Lenka Floriánová vystudovala pomaturitní kvalifikační studium-obor vychovatelství na střední pedagogické škole v Boskovicích, a jednotlivou zkoušku z pedagogiky a psychologie na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně-obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Školní asistentka Mgr. Zdeňka Koukalová splňuje kvalifikaci studiem pro asistenty pedagoga.

Školní asistent je financován z projektu zjednodušeného vykazování „Šablony I.“

Personální podpora MŠ Štěpánovice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005058

 „Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Paní školnice a kuchařka Monika Mynářová v jedné osobě vystudovala a absolvovala školení pro stravovací provoz.

Všichni zaměstnanci se společně podílejí na příjemném, klidném a estetickém prostředí mateřské školy.

 

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

Do základní školy odchází 6 dětí, z toho 3děti do ZŠ Doubravník, 1dítě do ZŠ Předklášteří, 1dítě do ZŠ Tišnov Smíškova a 1dítě do ZŠ Zahrada Tišnov.

 

K zápisu dětí do mateřské školy na příští školní rok 2019/2020 přišlo se svými rodiči 7 dětí. Bylo vyhověno 6-ti žádostem.

TABULKA O DĚTECH

Dívka     4 roky

Štěpánovice

Chlapec  3 roky

Štěpánovice

Chlapec  3 roky

Štěpánovice

Chlapec  3 roky

Štěpánovice

Chlapec  3 roky

Štěpánovice

Chlapec  3 roky

Štěpánovice

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v souladu s § 24 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Získané nové poznatky si pedagogové školy navzájem předávali v průběhu školního roku při vzájemných konzultacích a poradách.

 

Lenka Krytinářová

 • Školní zralost-CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057
 • Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka
 • Logopedický asistent-MŠMT 14712/2009-61
 • Školní legislativa -CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057
 • Změny právních předpisů- CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057
 • Právní poradna- MSMT-13674/2017-1-730

 

Lenka Floriánová

 • Zdraví nás baví- MSMT-28562/2017
 • Konference k environmentální výchově- MSMT-28/562/2017
 • Rytmy zimy- MSMT-12179/2017-1-652
 • Školní zralost- CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057
 • Čtenářská gramotnost- CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057
 • Komiksový workshop- CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057

 

Monika Mynářová

 • Souhrn aktuálních informací ve školním stravování, hygienické požadavky na stravovací provoz

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ZÁŘÍ

 • adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy pomocí kamarádů z divadélka
 • seznámení s paní učitelkou a školní asistentkou
 • seznamování dětí s pravidly, utvrzování návyků- celoročně
 • seznamování dětí s podzimními tématy
 • sběr víček pro Vojtíška- celoročně
 • schůzka s rodiči

 

ŘÍJEN

 • seznamování předškoláků s novými povinnostmi- pracovní listy, pomoc malým dětem…
 • pečení štrůdlu v místní knihovně
 • smažení bramboráků v mš
 • Přijede k nám návštěva-program pro děti
 • Muzeum Tišnov-houby
 • Kocour Modroočko- KD Borač
 • podzimní dílničky pro rodiče s dětmi
 • sběr papíru

 

LISTOPAD

 • příprava na svátek Sv. Martina- seznamování s písněmi a scénkou
 • fotografování v ateliéru
 • divadlo Věž-KD Kuřim- Včelí medvídci
 • schůzka s rodiči předškoláků
 • návštěva muzea v Tišnově
 • pohádka v mš- O ukradeném nose
 • Betlémský příběh- KD Borač
 • příprava vánočních ozdob
 • pouštění draků

 

PROSINEC

 • návštěva betlémů v Předklášteří
 • příprava a rozsvěcování stromu
 • zdobení stromečku v mš
 • nadílka v mš
 • vánoční besídka

 

LEDEN

 • připomenutí důležitosti pomáhat druhým- tříkrálová sbírka
 • užívání si zimních radovánek
 • návštěva solné jeskyně
 • cesta ke krmelci
 • ESS pro předškoláky
 • návštěva galerie v Tišnově-krajina
 • divadlo Úsměv v mš
 • Zdravá 5 v mš
 • schůzka s rodiči
 • Borač- písničkový program

 

 ÚNOR

 • karneval pro děti
 • smažení koblihů v mš
 • vítání občánků v obci- vystoupení dětí
 • návštěva solné jeskyně
 • technická univerzita- „Malý stavitel města“
 • ESS pro předškoláky

 

BŘEZEN

 • návštěva solné jeskyně
 • návštěva knihovny v Tišnově
 • Program- Zdravík a zvířátka
 • návštěva muzea-hmyz
 • vyrábění a vynášení „Morany“
 • ESS pro předškoláky

 

DUBEN

 • dílničky pro rodiče a děti s velikonoční tématikou
 • divadlo RYBY RAKY v mš
 • Tišnov kino
 • fotografování v mš
 • den otevřených dveří

 

KVĚTEN

 • Tišnov galerie
 • VIDA park
 • Tišnov Podpalubí
 • zápis do mš

 

ČERVEN

 • den dětí - procházka s úkoly
 • výlet na rozhlednu Křivoš
 • návštěva v Dětském domově v Tišnově
 • sportovní hry v Borači
 • besídka
 • pasování předškoláků na školáky
 • výlet pro předškoláky na hrad Pernštejn

 

Seznam společně přečtených knih s dětmi ve školním roce 2018/2019

Pavouček Pája

Křemílek a Vochomůrka

Byla jednou koťata

Pohádky z Větrné Lhoty

O chytré kmotře lišce

Slonisko a medvídek Pú

Štaflík a Špagetka

Strašidlo Doudlo

Pohádky z chaloupky

Kouzelník Futuro a jeho přátelé

Kdyby čert na koze jezdil

Vánoce pro kočku

Lišky, dobrou noc

Pohádku z Krkonoš

Sluníčko

Český Špalíček

O hrbáčkovi Alenovi

Kamarádi to nevzdávají

Pohádky z Liščího lesa

O mašinkách

 Pohádky do postýlky

Včelí medvídci

Rákosníček a hvězdy

Zajíček Ouško jde do školy

Kocouří dům

Františkova velká kniha pohádek

Malá čarodějnice

Rumcajs

ZOO

O zvířátkách a jiné příběhy

Honzíkova cesta

Výsledky dotazníkového šetření

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve škole provedeno jedno dotazníkové šetření (dotazník pro rodiče). Výsledek byl projednán na pedagogické radě a schůzce rodičů.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2018/2019 nebyla Českou školní inspekcí Jihomoravského inspektorátu provedena na škole inspekční činnost.

         

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOVICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ROK 2017/2018

Č.J.: 303/2018/MŠ

Ve Štěpánovicích dne: 31.8.2018

VYPRACOVALA: LENKA KRYTINÁŘOVÁ, DiS.- ředitelka mš

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

 

Název školy

Mateřská škola, Štěpánovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Zřizovatel           Obec                                          

Stěpánovice

                             Sídlo:                                   

Štěpánovice 30, Předklášteří 666 02

                             IČ:                                       

00245518

                             Tel.:                                  

549 419 110

Email:

obec@stepanovice.cz

Starosta obce:                     

Mgr. Miluše Pulkrábková

Sídlo organizace

Štěpánovice 30, Předklášteří 66602

Právní forma

Příspěvková organizace

70982694

Telefon

702 060 106

E-mail

msstepanovice@centrum.cz

Ředitel školy

Lenka Krytinářová

Bankovní spojení

Komerční banka

 účet č. 27-8631000257/0100

Typ školy

Mateřská škola

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Přijímací řízení

květen příslušného školního roku

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 17 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 7,00-15,30hodin. Navštěvují ji děti zpravidla od 3 do 6 let ze Štěpánovic a přilehlých obcí.

Nachází se v přízemí budovy obecního úřadu Štěpánovice. V budově sídlí také sbor dobrovolných hasičů a v 1. poschodí obecní úřad.

Je obklopena krásnou přírodou, lesy a protékající řekou.

Stravování je zajištěno školní jídelnou v Tišnově (MŠ U Humpolky), obědy se denně dováží. Svačiny se dětem připravují v kuchyňce s výdejnou mateřské školy.

Mateřská škola je tvořena jednou třídou (hernou). Součástí mateřské školy je šatna pro děti, koutek pro odložení věcí zaměstnanců školy a sociální zařízení pro zaměstnance. Nově zbudované sociální zařízení pro děti i se sprchovým koutem jsou umístěny v prostorách za třídou. Součástí mateřské školy je také kuchyně vybavená základními el. spotřebiči. Kuchyně slouží jako výdejna obědů a svačin. K odpolednímu odpočinku se využívá třída mateřské školy, kde se dětem přichystají lehátka a ložní prádlo, které je individuálně uloženo ve skříňkách pro každé dítě zvlášť.

Prostory pro činnosti dětí mají velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třídy a šatny dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Herna (třída), vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci.

Paní ředitelka Lenka Krytinářová vystudovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli -obor předškolní a mimoškolní pedagogika a absolvovala kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Paní učitelka Lenka Floriánová vystudovala pomaturitní kvalifikační studium-obor vychovatelství na střední pedagogické škole v Boskovicích, a jednotlivou zkoušku z pedagogiky a psychologie na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně-obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Asistentka pedagoga Bc. Martina Šikulová vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně Specializace v pedagogice- obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Paní školnice a kuchařka Monika Mynářová v jedné osobě vystudovala a absolvovala školení pro stravovací provoz.

Všichni zaměstnanci se společně podílejí na příjemném, klidném a estetickém prostředí mateřské školy.

 

 

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

K zápisu dětí do mateřské školy na příští školní rok 2018/2019 přišly se svými rodiči 3 děti. Všem žádostem bylo vyhověno.

TABULKA O DĚTECH

Dívka   3 roky

Štěpánovice

Dívka   3 roky

Štěpánovice

Chlapec  3roky

Štěpánovice

 

 

 

 

 

 

Údaje o doplňujícím zápisu k předškolnímu vzdělávání (z důvodu rozšíření mš):

K doplňujícímu zápisu dětí do mateřské školy na příští školní rok 2018/2019 přišlo se svými rodiči 7 dětí. Všem žádostem bylo vyhověno.

Chlapec  3roky

Štěpánovice

Chlapec  3roky

Štěpánovice

Chlapec  2roky

Štěpánovice

Chlapec  2roky

Štěpánovice

Dívka    2 roky

Štěpánovice

Dívka    2 roky

Štěpánovice

Dívka    2 roky

Štěpánovice

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v souladu s § 24 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Získané nové poznatky si pedagogové školy navzájem předávali v průběhu školního roku při vzájemných konzultacích a poradách.

 

Lenka Krytinářová 

 • Seminář- Netradiční přístupy ve výuce CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000369
 • Seminář- Využití INSPIS ŠVP- MSMT – 22376/2017-1-985
 • Seminář- Aplikace GDPR v podmínkách školství CZ.02.3.38/0.0/0.0/15_005/0000369
 • Seminář- GDPR pro ředitele
 • Seminář- Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka
 • Seminář- MS Excel-základní použití- MSMT-1412/2016-1-156
 • Seminář- Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů-Noveko 2272

Lenka Floriánová

 • Seminář- Netradiční přístupy ve výuce CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000369
 • Seminář-  Konference k environmentální výchově v mš-Síla příběhu MSMT-14821/2017-1-635

Monika Mynářová

 • Souhrn aktuálních informací ve školním stravování, hygienické požadavky na stravovací provoz

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ZÁŘÍ

 • adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy pomocí kamarádů z divadélka
 • seznámení s paní učitelkou a asistentkou pedagoga
 • seznamování dětí s pravidly, utvrzování návyků- celoročně
 • seznamování dětí s podzimními tématy
 • sběr víček pro Vojtíška- celoročně

ŘÍJEN

 • seznamování předškoláků s novými povinnostmi- pracovní listy, pomoc malým dětem…
 • pečení štrůdlu v místní knihovně
 • Zdravá 5 v mš- program pro děti
 • divadlo v Tišnově „O chytré kmotře lišce“
 • dílničky pro rodiče a děti na téma „Podzimní tvoření“
 • divadlo v Borači „Dračí zpívání“
 • sběr papíru

 

LISTOPAD

 • návštěva u kamaráda- krmení oveček a ryb
 • příprava na svátek Sv. Martina- výroba lampionů, seznamování s písněmi a scénkou
 • návštěva místní knihovny- pečení svatomartinských rohlíků, perníků
 • příprava vánočních ozdob
 • divadlo Borač- Babička Chrota
 • pouštění draků
 • příprava a rozsvěcování stromu

PROSINEC

 • návštěva betlémů v Předklášteří
 • návštěva solné jeskyně
 • zdobení stromečku v mš
 • pečení perníčků
 • nadílka v mš
 • vánoční besídka

LEDEN

 • připomenutí důležitosti pomáhat druhým- tříkrálová sbírka
 • užívání si zimních radovánek
 • návštěva solné jeskyně
 • cesta ke krmelci
 • ESS pro předškoláky

 

 ÚNOR

 • karneval pro děti
 • smažení koblihů v místní knihovně
 • vítání občánků v obci- vystoupení dětí
 • návštěva solné jeskyně
 • cvičení na míčích- program v mš
 • ESS pro předškoláky

 

BŘEZEN

 • návštěva solné jeskyně
 • divadlo Úsměv- Plastožroutská pohádka
 • návštěva ZŠ v Předklášteří- seznámení s p. uč. z první třídy, plnění úkolů
 • vyrábění a vynášení „Morany“
 • návštěva u kamaráda-krmení oveček
 • ESS pro předškoláky

DUBEN

 • dílničky pro rodiče a děti s velikonoční tématikou
 • divadlo Borač- Uklidíme les
 • dopravní hřiště
 • cvičný požární poplach

 

KVĚTEN

 • besídka ke Dni matek
 • sportovní hry v Dolních Loučkách
 • návštěva policie
 • Seiferos v Tišnově- ukázky dravců
 • zápis do mš

 

ČERVEN

 • Den dětí- procházka s úkoly
 • výlet na rozhlednu Křiviš
 • výlet do divadla Bolka Polívky na představení „Léto“
 • výlet do ZOO Jihlava s programem- Zvířátka na dlani
 • pasování předškoláků na školáky
 • výlet pro předškoláky na hrad Pernštejn

Seznam společně přečtených knih s dětmi ve školním roce 2017/2018

Pavouček Pája

Křemílek a Vochomůrka

Byla jednou koťata

Pohádky z Větrné Lhoty

O chytré kmotře lišce

Slonisko a medvídek Pú

Štaflík a Špagetka

Strašidlo Doudlo

Pohádky z chaloupky

Kouzelník Futuro a jeho přátelé

Kdyby čert na koze jezdil

Vánoce pro kočku

Lišky, dobrou noc

Pohádku z Krkonoš

Sluníčko

Český Špalíček

O hrbáčkovi Alenovi

Kamarádi to nevzdávají

Pohádky z Liščího lesa

O mašinkách

 Pohádky do postýlky

Včelí medvídci

Rákosníček a hvězdy

Zajíček Ouško jde do školy

Kocouří dům

Františkova velká kniha pohádek

Malá čarodějnice

Rumcajs

ZOO

O zvířátkách a jiné příběhy

Honzíkova cesta

Výsledky dotazníkového šetření

Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole provedeno jedno dotazníkové šetření (dotazník pro rodiče). Výsledek byl projednán na pedagogické radě a schůzce rodičů.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2016/2017 nebyla Českou školní inspekcí Jihomoravského inspektorátu provedena na škole inspekční činnost.

 

 

      

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚPÁNOVICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

Č.J.:

Ve Štěpánovicích dne: 14.10.2016

VYPRACOVALA: LENKA KRYTINÁŘOVÁ, DiS.- ředitelka mš

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

 

Název školy

Mateřská škola, Štěpánovice , okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 Zřizovatel           Obec                                          

Stěpánovice

                              Sídlo                                  

Štěpánovice 30, Předklášteří 666 02

                              IČ                                      

00365548

                              Tel.                                 

549 419 110

                              Email

obec@stepanovice.cz

                              Starosta obce                     

Mgr. Miluše Pulkrábková

Sídlo organizace

Štěpánovice 30, Předklášteří 66602

Právní forma

Příspěvková organizace

70982694

Telefon

702 060 106

E-mail

msstepanovice@centrum.cz

Ředitel školy

Lenka Krytinářová

Bankovní spojení

Komerční banka

účet č. 278631000257

Typ školy

Mateřská škola

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

PUTOVÁNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU

Přijímací řízení

květen příslušného školního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 17 dětí. Provozní doba mateřské školy je

od 7,00-15,30hodin. Navštěvují ji děti zpravidla od 2 do 6 let ze Štěpánovic a přilehlých obcí.

Nachází se v přízemí budovy obecního úřadu Štěpánovice. V budově sídlí také sbor dobrovolných hasičů a v 1. poschodí obecní úřad.

Je obklopena krásnou přírodou, lesy a protékající řekou.

Stravování je zajištěno školní jídelnou v Tišnově (MŠ U Humpolky), obědy se denně dováží. Svačiny se dětem připravují v kuchyňce s výdejnou mateřské školy.

Mateřská škola je tvořena jednou třídou (hernou). Součástí mateřské školy je šatna pro děti, koutek pro odložení věcí zaměstnanců školy a sociální zařízení pro zaměstnance. Nově zbudované sociální zařízení pro děti i se sprchovým koutem jsou umístěny v prostorách za třídou. Součástí mateřské školy je také kuchyně vybavená základními el. spotřebiči. Kuchyně slouží jako výdejna obědů a svačin. K odpolednímu odpočinku se využívá třída mateřské školy, kde se dětem přichystají lehátka a ložní prádlo, které je individuálně uloženo ve skříňkách pro každé dítě zvlášť.

Prostory pro činnosti- dětí mají velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovující nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třídy a šatny dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Herna (třída), vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci.

Paní ředitelka Lenka Krytinářová vystudovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli -obor předškolní a mimoškolní pedagogika a absolvovala kvalifikační Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Paní učitelka Lenka Floriánová vystudovala střední pedagogickou školu v Boskovicích- obor vychovatelství a jednotlivou zkoušku z pedagogiky a psychologie na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně.

Paní školnice a kuchařka Monika Mynářová v jedné osobě vystudovala a absolvovala školení pro stravovací provoz.

Všichni zaměstnanci se společně podílejí na příjemném, klidném a estetickém prostředí mateřské školy.

 

 

 

 

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

 

K zápisu dětí do mateřské školy na příští školní rok 2016/2017 přišlo se svými rodiči celkem 9 dětí. Dvěma žádostem nebylo vyhověno a 7 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.

TABULKA O DĚTECH

Chlapec   3 roky

Štěpánovice

Dívka       3roky

Štěpánovice

Chlapec   2roky

Štěpánovice

Dívka       2roky

Štěpánovice

Chlapec   2roky

Štěpánovice

Dívka       2 roky

Štěpánovice

Dívka       2 roky

Štěpánovice

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno v souladu s § 24 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Získané nové poznatky si pedagogové školy navzájem předávali v průběhu školního roku při vzájemných konzultacích a poradách.

 

Lenka Krytinářová  prohlubovala svoji kvalifikaci studiem a přípravou na závěrečnou zkoušku

                                   na NIDV- Kvalifikace pro ředitele škol a školských zařízení

 • Seminář- Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka
 • Seminář- Šablony v mš
 • Seminář- Aktuální změny v legislativě

Lenka Floriánová

 • Seminář- Začít spolu v zahradě
 • Seminář-  Řešení výchovných problémů dětí ve školách
 • Akreditovaný program- Základní resuscitace a zásady první pomoci
 • Seminář- Jarní hry s pohybem a hudbou
 • Konference- Enviromentální výchova v mš

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ZÁŘÍ

 • adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy pomocí maňáska Františka
 • seznamování dětí s pravidly, utvrzování návyků- celoročně
 •  seznamování dětí s podzimními tématy
 • pečení štrůdlu v místní knihovně
 • sběr víček pro Vojtíška- celoročně

ŘÍJEN

 • seznamován předškoláků s novými povinnostmi- pracovní listy, pomoc malým dětem…
 • příprava pokrmů z brambor v místní knihovně
 • návštěva solné jeskyně- v zimních měsících
 • výchovný koncert v Tišnově- Pavel Novák „Jak přicházíme na svět“
 • dílničky pro rodiče a děti na téma „Uspávání broučků“- z nalezených přírodnin si děti vyrobily svého broučka
 • prožitkové učení- živý ježek v mš
 • sběr papíru

LISTOPAD

 • návštěva u kamaráda- krmení oveček a ryb
 • příprava na svátek Sv. Martina- výroba lampionů, seznamování s písněmi a scénkou
 • návštěva místní knihovny- pečení svatomartinských rohlíků, perníků
 • návštěva solné jeskyně
 • příprava vánočních ozdob
 • návštěva v Borači- divadelní představení „Betlém“
 • pouštění draků

PROSINEC

 • návštěva betlémů v Předklášteří
 • návštěva solné jeskyně
 • divadlo Radost v Brně- „Jak pejsek s kočičkou chystali Vánoce“
 • zdobení stromečku v mš
 • nadílka v mš
 • vánoční besídka
 • prohlídka kostela v Tišnově

LEDEN

 • připomenutí důležitosti pomáhat druhým- tříkrálová sbírka
 • užívání si zimních radovánek
 • vítání občánků v obci- vystoupení dětí
 • návštěva solné jeskyně
 • návštěva kouzelníka v mš
 • návštěva ZŠ v Předklášteří- seznámení s p. uč. z první třídy, plnění úkolů
 • cesta ke krmelci- děti nesly „dobroty“ zvířátkům do lesa

 

 ÚNOR

 • karneval pro děti
 • smažení koblihů v místní knihovně
 • návštěva solné jeskyně
 • příprava chleba v domácí pekárně
 • návštěva muzea v Tišnově na téma „Hmyz“
 • edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky

 

BŘEZEN

 • návštěva solné jeskyně
 • vyrábění a vynášení „Morany“
 • jarní tvoření pro rodiče a děti- velikonoční výzdoba
 • návštěva místní knihovny- pečení Jidášů
 • ESS pro předškoláky

DUBEN

 • výukový program v ZOO Brno- poznáváme zvířátka
 • návštěva knihovny v Tišnově- program pro děti, prohlídka knihovny
 • hudební pořad v Tišnově- Pavel Novák

KVĚTEN

 • besídka ke Dni matek
 • program v Borači- bezpečnost na silnici
 • sportovní hry na Lomničce
 • výlet na hrad Veveří s pohádkou a dílničkami
 • zápis do mš

 

ČERVEN

 • Den dětí v Nedvědici
 • výlet na Lomničku ke kamarádovi
 • výlet na rozhlednu do Tišnova
 • výlet do divadla Bolka Polívky na představení „Tetiny u moře“
 • rozloučení s předškoláky

Seznam společně přečtených knih s dětmi ve školním roce 2015/2016

Včelí medvídci

Pavouček Pája

Martínkova čítanka

Kozí pohádky

Pohádky do postýlky

Jak jsem zlobil, ani jsem nechtěl

Kamarádi duchové

Bob a Bobek

Malá čarodějnice

Kouzelný svět rostlin

Vesmírné pohádky

O pejskovi a kočičce

Dům u modré žirafy

A pak se to stalo

Pohádky

 

Výsledky dotazníkového šetření

Ve školním roce 2015/2016 nebylo ve škole provedeno žádné dotazníkové šetření.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2015/2016 byla Českou školní inspekcí Jihomoravského inspektorátu provedena na škole inspekční činnost. Inspekční zpráva je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.