Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Reklama

 

regionporta

koule logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola, Štěpánovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Se sídlem: Štěpánovice 30, Předklášteří 666 02

Č.j. 139/2018/MŠ

Ředitelka Mateřské školy Štěpánovice (dále jen mateřská škola), stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě stanovení § 34 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole. 

 

KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠTĚPÁNOVICE

pro školní rok 2018/2019

Při přijímání dětí do MŠ Štěpánovice se postupuje dle těchto kritérií:

1.   Dítě, s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (obec Štěpánovice), které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku bude přijato vždy (podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1: „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné“).

2.    Dítě, s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (obec Štěpánovice), které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku.

 3.   Dítě, s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (obec Štěpánovice), které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku.

4. Dítě mladší 3 let, s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy (obec Štěpánovice) do naplnění kapacity mateřské školy.

5.  Dítě, které má trvalý pobyt mimo školský obvod mateřské školy, dle kritérií 1-4.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka mateřské školy.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího  dítěte. V případě shody data narození v kritériu rozhoduje pořadí jména podle abecedy.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny. (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Vypracovala Lenka Krytinářová, DiS.  

ředitelka mš

Ve Štěpánovicích  dne 18.4.2018

Zápis do MŠ. docx

 

 Na základě Metodického doporučení odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje - vybrané informace k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání, včetně dopadů nového občanského zákoníku od 1.1.2014 byla aktualizována:

 

KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠTĚPÁNOVICE

pro školní rok 2017/2018

 

Ředitelka Mateřské školy Štěpánovice (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (17 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Při přijímání dětí do MŠ Štěpánovice se postupuje dle těchto kritérií:

1.   přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1.9.2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve štěpánovicích (školský obvod příslušné mateřské školy )

2.  dítě, které bylo u zápisu v roce 2016, nebylo přijato  na školní rok 2016/2017 a má trvalý pobyt ve Štěpánovicích

3.    dítě, které má trvalý pobyt ve Štěpánovicích, dovrší 3 roky k 31.8.2017, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2017

4.   dítě, které dovrší 3 roky do konce kalendářního roku, přihlášené na celodenní pobyt, s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1.9.2017 a má trvalý pobyt ve Štěpánovicích

   5.   dítě z kritéria 1 -  4 s jinou délkou pobytu či jiným nástupem

            6.  dítě, které do konce kalendářního roku nedovrší  3 roky a má trvalý pobyt ve  Štěpánovicích

 

            7.    pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiného školského obvodu (pořadí umístění dle výše uvedených kritérií)

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí  1/ až 7/.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího  dítěte. V případě shody data narození v kritériu rozhoduje pořadí jména podle abecedy .

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny. (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,...)  v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Štěpánovice a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

 

 

Vypracovala Lenka Krytinářová,  DiS.      řed. MŠ

 

Ve Štěpánovicích,  dne 27.3.2017

Kriteria:

Na základě Metodického doporučení odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje - vybrané informace k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání, včetně dopadů nového občanského zákoníku od 1.1.2014 byla aktualizována:

 

KRITÉRIA PŘI PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠTĚPÁNOVICE

pro školní rok 2016/2017

 

Ředitelka Mateřské školy Štěpánovice (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu (17 dětí) maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Při přijímání dětí do MŠ Štěpánovice se postupuje dle těchto kritérií:

1.   dítě v posledním roce před zahájením školní docházky a dítě s odkladem ŠD s trvalým   pobytem ve Štěpánovicích, které nastoupí od 1.9. 2016

2.     dítě, které má trvalý pobyt ve Štěpánovicích, dovrší 4 roky k 31.8.2016, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2016

3.     dítě, které má trvalý pobyt ve Štěpánovicích, dovrší 3 roky k 31.8.2016, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2016

4.   dítě, které dovrší 3 roky do konce kalendářního roku, přihlášené na celodenní pobyt, s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1.9.2016 a má trvalý pobyt ve Štěpánovicích.

   5.   dítě z kritéria 1 -  5 s jinou délkou pobytu či jiným nástupem

6.  dítě, které do konce kalendářního roku nedovrší  3 roky a má trvalý pobyt ve  Štěpánovicích

7.    pokud není naplněna kapacita MŠ, lze přijmout i dítě z jiné obce  (pořadí umístění dle výše uvedených kritérií)

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí  1/ až 7/.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího  dítěte. v případě shody data narození v kritériu rozhoduje pořadí jména podle abecedy .

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny (viz. Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok).

Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.).

Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení, ze zdravotních důvodů,...)  v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skutečnost zveřejní na nástěnce v MŠ,  na vývěsce OÚ Štěpánovice a na webových stránkách. Vyhlásí doplňující zápis do MŠ. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole postupuje ředitelka dle výše stanovených kritérií.

 

 

Vypracovala Lenka Krytinářová,  řed. MŠ

 

Ve Štěpánovicích,  dne 17.3.2016